Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dobrovolnická centra na Vysočině můžou žádat o krajskou dotaci

Kraj podpoří dobrovolnictví částkou blížící se 3 milionům korun
Až 2 394 tisíc korun si můžou rozdělit spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti nebo církve, které poskytují dobrovolnické služby v Kraji Vysočina. „Krajské zastupitelstvo pro letošní rok schválilo Program pro poskytování dotací na podporu projektu v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Jde o nástroj, kterým kraj pomůže financovat náklady na provoz dobrovolnických center. Peníze bude možné využít na koordinátora dobrovolníků, jejich vyhledávání, zaškolování a administrativu spojenou s touto agendou, ale i na cestovní náhrady a další související výdaje,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.
 

 
 

V letošním roce budou peníze z krajského rozpočtu rozdělovány na základě hodnocení žádostí zpracovaných provozovateli, kteří musí splnit předem dané podmínky, a písemný materiál odevzdat v termínu od 1. do 16. května 2016. Koncem června pak bude jednotlivé žádosti schvalovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina.

 

Kraj Vysočina dobrovolnickou činnost dlouhodobě podporuje. V roce 2015 finančně pomohl síti center, která se zabývají dobrovolnictvím a neformální pomocí, když mezi ně rozdělil částku 2 660 900 korun. Výsledkem bylo přes 39 tisíc odpracovaných dobrovolnických hodin 746 dobrovolníky. „Dobrovolnictví se stalo fenoménem, jehož rozvoj kraj dlouhodobě podporuje a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje finanční prostředky. Bezplatná laická pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné dobrovolníky,“ vysvětluje radní Petr Krčál s tím, že účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování nákladů na provoz dobrovolnických center na území Kraje Vysočina.

 

Kraj Vysočina aktuálně pracuje na Dobrovolnické koncepci, která by měla motivovat občany k dobrovolnictví nejenom v sociálních službách. Celkově se dobrovolnictví daří v Třebíči, na Havlíčkobrodsku a v rámci možností také v Jihlavě.

 

  • Aleš Urban, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 813, e-mail: urban.a@kr-vysocina.cz
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 30.3.2016 / 30.3.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze