Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Statistika petic a stížností za rok 2015

Petice
Kraji Vysočina byly v roce 2015 adresovány čtyři petice. Podle statistiky vedené Krajským úřadem Kraje Vysočina ubylo evidovaných stížností a také anonymních podání. „Jedna z petic se týkala zachování stávající školní jídelny Gymnázia Pelhřimov, další petice vyjadřovala nesouhlas se stavbou přeložky – připojení průmyslové zóny Přibyslavice Nová Ves. I třetí petiční téma se týkalo dopravy, a to realizace výstavby obchvatu obcí Nové Veselí a Budeč. Poslední petice doručená v roce 2015 byla postoupena k řešení krajské správě a údržbě silnic, kraj nebyl kompetentní k jejímu řešení,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina  v loňském roce ve všech oblastech (samostatná i přenesená působnost) evidoval 187 stížností (v roce 2013 jich bylo 214 a v roce 2014 jich dorazilo 224), z toho pouze 24 anonymních. Z evidence stížností adresovaných Kraji Vysočina je například zřejmé, že zcela vymizely stížnosti ve věci sociálních dávek a sociálně právní ochrany dětí. Výrazně ubylo stížností na územní řízení a územní plánování, méně bylo také stížností podle zákona o zdravotních službách, kterých dorazilo o deset méně oproti 27 loňským záznamům.  Řádově o jednotky loni vzrostl počet stížností na stav dopravních komunikací a na oblast dopravní obslužnosti.


Během sledovaného období (roku 2015) byly na adresu Kraje Vysočina doručeny dvě stížnosti upozorňující na možné korupční jednání. Jedna stížnost přišla do e-mailové protikorupční schránky, druhou převzali na podatelně úřadu. Žádná z těchto stížností neupozorňovala na možné korupční jednání zaměstnanců kraje, obě stížnosti byly postoupeny z důvodu nepříslušnosti k šetření Policii ČR.

 

  • Eva Rydvalová, oddělení vnitřní kontroly
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 195, e-mail: rydvalova.e@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 22.3.2016 / 22.3.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze