Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Vyhlášení nových grantových programů na podporu rozvoje ICT

Fond Vysočiny
Na svém prvním zasedání roku 2016 schválilo krajské zastupitelstvo dva tradiční grantové programy věnované podpoře a rozvoji informačních a komunikačních technologií v našem kraji. Jedná se o program Informační a komunikační technologie 2016 a Infrastruktura ICT 2016.
 

 
 

Program Informační a komunikační technologie 2016
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu, ICT infrastruktury veřejné správy, elektronické bezpečnosti a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina.
Žadatel může podat v rámci jednoho titulu pouze jednu žádost, resp. získat podporu pouze jednoho projektu v rámci jednoho titulu.  V případě předkládání žádostí do více titulů je třeba tyto žádosti podávat vždy samostatně za každý titul.
Formulář žádosti musí být odeslán v termínu od 4. 3. 2016 do pátku 15. 4. 2016 do 12:00 hod.


Program Infrastruktura ICT 2016
Cílem je podpora rozvoje výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina. Grantový program usiluje o rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí nové generace).
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000,- Kč, maximální výše dotace je 250 000,-  Kč. Minimální podíl příjemce dotace (spoluúčast) je 40 % celkových nákladů projektu.
Termín podání žádosti je období od 4. 3. 2016 do pondělí 2. 5. 2016 do 12:00 hod.


Podrobnější informace k oběma grantovým programům najdete ve výzvách k předkládání projektů, které jsou zveřejněné na portálu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ v sekci Aktivní dotace. Zde lze rovněž stáhnout formulář žádosti.

Garantem obou programů je odbor informatiky, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 21.3.2016 / 21.3.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze