Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Benediktinské opatství ve Vilémově Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí

 

 
 

Tomáš Somer – Josef Šrámek ve spolupráci s Miroslavem Kovářem

Vydal Bohumír NĚMEC – VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství

Tisk: PB tisk

Počet stran: 456 stran + 24 stran barevné přílohy, 32 barevných vyobrazení, 70 černobílých vyobrazení, 4 mapy, 11 tabulek a 3 grafy

Náklad: 600 ks

ISBN 978-80-88030-02-7

 

Publikace mapuje dějiny málo známého benediktinského opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Historie kláštera je představena od jeho založení ve 12. století až po zánik před polovinou 16. století s tím, že je zasazena do širších historických souvislostí. Prezentovány jsou rovněž výsledky zatím nepublikovaného stavebně historického průzkumu zaniklého kláštera.

 

Obsah: Úvod; Prolog/Vznik mnišské myšlenky a její vývoj do 12. století; Dějiny kláštera ve Vilémově do 13. století; Vilémovský klášter ve století změny; Katastrofy vilémovského kláštera; Patronátní kostely vilémovského kláštera; Klášter ve Vilémově na sklonku středověku; Epilog/Dvojí život vilémovského kláštera na sklonku středověku a počátku raného novověku; Exkurz 1/Vilémovské opatství ve světle stavebně-historického výzkumu; Exkurz 2/Zvon Vilém z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě – památka na zaniklý benediktinský klášter ve Vilémově?; Exkurz 3/Knihy vilémovského kláštera; Závěr; Příloha 1/Opati a konvent vilémovského kláštera; Příloha 2/Faráři patronátních kostelů vilémovského kláštera v pražské diecézi; Příloha 3/Majetky vilémovského kláštera; Poznámky; Seznam zkratek, literatury a pramenů; Seznam příloh a vyobrazení; Rejstříky; Sumary.


Dějiny vilémovského kláštera

 
 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2016 / 3.3.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze