Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Na Vysočině se konala konference Společně proti násilí

Konference proti násilí
V rámci evropského projektu ProŽeny, který realizuje Třebíčské centrum, se koncem února v jedné z menších obcí na Jihlavsku uskutečnila dvoudenní konference s názvem Společně proti násilí. Tematicky se zaměřovala nejen na násilí páchané na ženách, ale i ve školách nebo v prostředí migrantů. „Je důležité otevřeně diskutovat o problematice násilí, i když je to celospolečensky ožehavé téma. Jsem rád, že stále více lidí nachází odvahu promluvit o svých osobních zážitcích a zkušenostech,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.
 

 
 

Během konference byly představeny organizace, které pracují s oběťmi domácího násilí i organizace zajišťující preventivní programy. Psycholog Jeroným Klimeš se kromě tématu násilí v partnerských vztazích věnoval zejména agresi a jejímu vlivu na život jedince. Osobní příběh vztahu otce a syna sdílel i Vladimír Horský, kazatel Církve bratrské. Součástí programu konference byly i příspěvky zaměřené na trestné činy. Se stalkingem všechny přítomné seznámil Eduard Krainer ze společnosti Presafe, příklady sociální práce v trestní justici prezentovala Jaroslava Auerová z Probační a mediační služby Třebíč. Druhý den zahájila poslankyně Parlamentu ČR Nina Nováková, která se zaměřila na agresi ve školním prostředí a zdůraznila klíčový a primární význam rodiny ve výchově děti. Konferenci ukončila praktická ukázka vedení terapeutických a svépomocných skupin.

„Projekt, který končí se závěrem letošního března, přinesl mnoho obohacujících zkušeností i tragických zjištění. Uvědomujeme si, jak závažné téma násilí je – bez ohledu na to, na kom je pácháno - na ženách, ale i na mužích, na dětech nebo také na seniorech. V každém případě uděláme maximum, abychom mohli v aktivitách pokračovat,“ uzavřela koordinátorka projektu ProŽeny Anna Machátová.

 

  • Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 828, e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 26.2.2016 / 26.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze