Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Lesníci z Kraje Vysočina se vzdělávali na odborném semináři

Lesní pedagogika jako prostředek vzdělávání, výchovy a komunikace
V sídle Kraje Vysočina se v polovině února uskutečnil seminář pro vlastníky lesů. Odborné setkání bylo součástí potřebného informačního servisu, který majitelé lesních porostů vítají. „Kongresový sál naplněný do posledního místa svědčí o zájmu správců a vlastníků lesa o aktuální dění. Velice rád jsem účastníkům konference sdělil, že Kraj Vysočina od 1. ledna letošního roku ve zvýšené míře podporuje vznik druhově pestřejších lesů, že samospráva kraje má nadále zájem podpořit vlastníky porostů při péči o les,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.
 

 
 

Kraj Vysočina je regionem, kde je péče o lesy na tradičně vysoké úrovni. Přispívá k tomu jak přístup vlastníků lesa, tak i práce odborných lesních hospodářů, kteří poskytují důležité informace. „Celoživotní vzdělávání se nevyhýbá ani oblasti lesnictví. Zvlášť proto, že péče o les od jeho založení po dobu sklizně – mýtní těžbu, trvá rámcově 100 let. Odborní pracovníci musí sledovat aktuální legislativu, trendy pěstování lesa, ale například i dotační politiku, to vše se v průběhu času mění,“ sdělil radní Zdeněk Chlád.

 

Přednášejícími na semináři byli, kromě zástupců krajského úřadu a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, i odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Jíloviště –Strnady. O trvajícím nebezpečí poškození lesů kůrovci mluvil specialista na ochranu lesa z Lesní ochranné služby. S nemalým znepokojením byly prezentovány negativní důsledky loňského extrémního počasí i další možný nepříznivý vývoj v lesích.

 Lesy zaujímají v Kraji Vysočina přibližně jednu třetinu území, z celkové výměry lesních porostů tvoří smrk více než 72 %.

  

  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 25.2.2016 / 25.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze