Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vyjádření hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k zajištění letecké záchranné služby

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Jsem velmi znepokojen veřejně šířenými informacemi a diskuzí probíhající v médiích týkající se budoucího zajištění provozování letecké záchranné služby. Vláda ČR dnes nerozhodla, zda tuto službu pro zdravotnické záchranné služby řízené kraji budou od začátku příštího roku provozovat stejně jako dosud soukromé společnosti, jak je tomu v současné době v osmi ze čtrnácti krajů, nebo zda tuto službu začne garantovat stát prostřednictvím např. armády nebo policie.
 

 
 

Osobně se domnívám, že něco, co funguje, nemá být za každou cenu měněno. Dosavadní smlouva o zajištění LZS platí od roku 2009 a má skončit na konci letošního roku.  V tuto chvíli je už NEZBYTNĚ nutné, aby Vláda ČR rozhodla, jakým způsobem bude tento druh klíčové přednemocniční péče zajištěn. Pokud nebude tendr vypsán včas, nepodaří se zadavateli celou administraci realizovat v letošním roce a v příštím roce může dojít k zásadnímu ohrožení fungování této služby s fatálními důsledky.

 

Předpokládám, že při přípravě parametrů veřejné zakázky bude brán zásadní zřetel i na technické parametry služby, možnosti heliportů, rozměry hangárů a na skutečnosti, které se váží na provoz základen LZS v jednotlivých krajích vč. úzkých vazeb na základny zdravotnické záchranné služby (té pozemní), zdravotnické personální zajištění této služby, ale i na nemalé investice vložené do vybavení jednotlivých posádek. 

 

Ať už Vláda ČR rozhodne jakkoli, jako statutární zástupce zřizovatele Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a hlavně jako lékař, vyzývám všechny odpovědné osoby, aby pečlivě zvážily dopady změn v budoucím provozu LZS, aby braly v úvahu limity, které jsou dány v současné době nepřipraveností složek státu – armády a policie tuto službu vykonávat v násobném měřítku než dosud. LZS je klíčovou službou  současného regionálního zdravotnictví, nesmí se stát, že chybné, ukvapené nebo nepřipravené zásahy do současného fungování povedou ke zhoršení kvality, úrovně a rozsahu zabezpečení LZS, a tím zhoršení péče o naše spoluobčany.

 

  • MUDr. Jiří Běhounek
    hejtman Kraje Vysočina
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.2.2016 / 24.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies