Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Pilotní program prověřující možnosti fungování domácí hospicové péče pokračuje

Senioři pomoc
VZP prodloužila pilotní projekt zkoumající ekonomickou výhodnost doprovázení umírajících v domácím prostředí. Jedním ze sedmi subjektů vybraných v ČR je i vysočinský Domácí hospic svaté Zdislavy z Třebíče. V minulém roce v rámci pilotního programu doprovodili v rámci tohoto projektu pracovníci hospice stovku umírajících.
 

 
 

„Zařazení domácího hospice působícího na území Kraje Vysočina do pilotního projektu je pro náš region klíčové. Je jedním z mnoha signálů, které potvrzují opodstatněnost poskytování domácí hospicové péče v regionu. V roce 2015 uvolnil Kraj Vysočina více než sedm miliónů korun na zajištění služeb a vidina možného spolufinancování této služby zdravotní pojišťovnou by ji zásadním způsobem přiblížila dalším klientům,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že detailní znalost problematiky je využívána při přípravě krajské koncepce hospicové péče.

Pilotní projekt VZP má ověřit předpoklad, že domácí péče o pacienty v terminálním stádiu je pro ně nejen komfortnější, ale také ekonomicky výhodnější. Pokud se tento předpoklad potvrdí, pojišťovny údajně zváží zařazení péče do činností hrazených z veřejného zdravotního pojištění. VZP na projekt dává 15 milionů korun.

„Podle průzkumů veřejného mínění si téměř 80 procent české populace přeje umřít doma a nejméně přijatelným prostředím, kde by lidé chtěli strávit poslední dny života, je podle 69 procent lidí léčebna dlouhodobě nemocných a pro 31 procent nemocnice,“ popisuje preference vedoucí Domácího hospice svaté Zdislavy Eva Vráblová a dodává, že skutečnost je ale taková, že 80 procent nemocných umírá v nemocnicích nebo v domovech pro seniory.

 

Do projektu je v rámci Kraje Vysočina zapojena i Nemocnice Třebíč, která v rámci dohody o spolupráci umožňuje zapojení vybraných lékařů.


Domácí hospic svaté Zdislavy

V roce 2014 došlo ke změně služby ze sociální na zdravotně – sociální. Oblastní charita Třebíč začala spolupracovat od dubna 2014 s Domem léčby bolesti s hospicem svatého Josefa Rajhrad a primářem Ladislavem Kabelkou, předsedou České společnosti paliativní medicíny. Postupně se spolupráce rozšířila a v současné době pracuje v domácím hospici devět lékařů, devět zdravotních sester, psychoterapeut a pečovatelky. Péči zajišťujeme sedm dnů v týdnu, 24 hodin denně. 1. dubna minulého roku byl zahájen projekt, který má nastavit model financování mobilních hospiců a případné úhrady ze zdravotního pojištění za péči. Zapojilo se do něj sedm poskytovatelů, mezi nimi je i Domácí hospic svaté Zdislavy Třebíč. 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 12.2.2016 / 12.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze