Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pilotní program prověřující možnosti fungování domácí hospicové péče pokračuje

Senioři pomoc
VZP prodloužila pilotní projekt zkoumající ekonomickou výhodnost doprovázení umírajících v domácím prostředí. Jedním ze sedmi subjektů vybraných v ČR je i vysočinský Domácí hospic svaté Zdislavy z Třebíče. V minulém roce v rámci pilotního programu doprovodili v rámci tohoto projektu pracovníci hospice stovku umírajících.
 

 
 

„Zařazení domácího hospice působícího na území Kraje Vysočina do pilotního projektu je pro náš region klíčové. Je jedním z mnoha signálů, které potvrzují opodstatněnost poskytování domácí hospicové péče v regionu. V roce 2015 uvolnil Kraj Vysočina více než sedm miliónů korun na zajištění služeb a vidina možného spolufinancování této služby zdravotní pojišťovnou by ji zásadním způsobem přiblížila dalším klientům,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že detailní znalost problematiky je využívána při přípravě krajské koncepce hospicové péče.

Pilotní projekt VZP má ověřit předpoklad, že domácí péče o pacienty v terminálním stádiu je pro ně nejen komfortnější, ale také ekonomicky výhodnější. Pokud se tento předpoklad potvrdí, pojišťovny údajně zváží zařazení péče do činností hrazených z veřejného zdravotního pojištění. VZP na projekt dává 15 milionů korun.

„Podle průzkumů veřejného mínění si téměř 80 procent české populace přeje umřít doma a nejméně přijatelným prostředím, kde by lidé chtěli strávit poslední dny života, je podle 69 procent lidí léčebna dlouhodobě nemocných a pro 31 procent nemocnice,“ popisuje preference vedoucí Domácího hospice svaté Zdislavy Eva Vráblová a dodává, že skutečnost je ale taková, že 80 procent nemocných umírá v nemocnicích nebo v domovech pro seniory.

 

Do projektu je v rámci Kraje Vysočina zapojena i Nemocnice Třebíč, která v rámci dohody o spolupráci umožňuje zapojení vybraných lékařů.


Domácí hospic svaté Zdislavy

V roce 2014 došlo ke změně služby ze sociální na zdravotně – sociální. Oblastní charita Třebíč začala spolupracovat od dubna 2014 s Domem léčby bolesti s hospicem svatého Josefa Rajhrad a primářem Ladislavem Kabelkou, předsedou České společnosti paliativní medicíny. Postupně se spolupráce rozšířila a v současné době pracuje v domácím hospici devět lékařů, devět zdravotních sester, psychoterapeut a pečovatelky. Péči zajišťujeme sedm dnů v týdnu, 24 hodin denně. 1. dubna minulého roku byl zahájen projekt, který má nastavit model financování mobilních hospiců a případné úhrady ze zdravotního pojištění za péči. Zapojilo se do něj sedm poskytovatelů, mezi nimi je i Domácí hospic svaté Zdislavy Třebíč. 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 12.2.2016 / 12.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies