Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Myslivci na Vysočině pokračují ve sčítání zvěře

Jelen
Lesníci na Vysočině už mají za sebou první letošní sčítání zvěře, které zahrnuje přímé pozorování v kombinaci s kontrolou pobytových znaků - zaznamenaných stop i dalších znaků pobytu zvěře. „Vzhledem k tomu, že zima je opakovaně mírná, převážně bez sněhu, je nutné při sčítání zvěře používat metody přímého pozorování, kdy uživatelé honiteb zjišťují aktuální počty srnčí zvěře, prasete divokého, zajíce polního nebo např. jelení nebo mufloní zvěře,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Absence sněhu zvyšuje možnost nepřesnosti sčítání. Zároveň přispívá k vyššímu počtu přeživších slabých kusů zvěře, která by zimu s vysokou sněhovou pokrývkou za normálních okolností nepřežila. „Tvrdé zimní podmínky a nepříznivé jaro znamenají úhyn některých druhů zvěře, někdy i v desítkách procent. Tomu myslivci přizpůsobují intenzitu lovu, aby počty jednotlivé zvěře nevybočily ze zákonných limitů,“ vysvětlil Jiří Bartoš z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Uživatelé honiteb mají předem stanovené počty, které se musí pohybovat v mantinelech minimálních stavů, pod kterými by zvěři hrozilo vyhubení, a naopak normovaných stavů, kdy už by zvěř způsobovala enormní škody v přírodě.  Povinnost sčítání definuje zákon o myslivosti a pravidelná kontrola stavů je navíc nutná i pro dobré hospodaření v honitbách. Na základě získaných údajů o počtech srnčí, černé zvěře nebo zajíců se sestavují i plány lovu. Trvalou optimalizací věkové struktury, poměru pohlaví a celkově stavů je zajišťována nezbytná rovnováha mezi zvěří a jejím prostředím.  Změny v počtech zvěře v jednotlivých honitbách v loňském roce budou známé začátkem dubna.


Přehled stavů zvěře v posledních letech

Stavy sčítáné zvěře za poslední rokyZdroj: Kraj Vysočina


  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    Tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 11.2.2016 / 11.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze