Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Jaro odstartuje opravy Podklášterského mostu v centru Třebíče

Most Třebíč
Ideálně v dubnu letošního roku by měla začít avizovaná rekonstrukce třebíčského mostu, který propojuje Žerotínovo náměstí s Komenského náměstím v centru Třebíče. Stávající most dlouhý bezmála 120 metrů čeká úplná demolice. Následovat bude vystavění nové mostní konstrukce přes řeku Jihlavu. „Během rekonstrukce dojde k rozšíření komunikace oproti stávajícímu stavu, bude provedeno nové odvodnění, rekonstrukce zábradlí a přeložky inženýrských sítí. Opravě samotné předcházela společná jednání s městem a památkáři,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.
 

 
 

Na novém Podklášterském mostu ze železobetonu budou podle projektu tři jízdní pruhy usnadňující odbočení vlevo k náměstí. Pro chodce budou k dispozici dva chodníky vedené po obou jeho stranách, jejichž existence má zvýšit bezpečnost pěších. „Změny nivelity mostu nejsou výrazné, jde pouze o 50 cm. Jsou dány technickým řešením stavby, její konec výškově naváže na stávající komunikaci. Opravovat se budou také přilehlé zpevněné plochy a směrem na Žerotínovo náměstí budou přidány také nové opěrné zdi,“ upřesnil Libor Joukl.

Součástí projektu je také úprava křižovatky II/351 s ulicí Jihlavská brána po křižovatku I/23. Ta má zajistit především zvýšení průjezdnosti světelné křižovatky s ulicí Jihlavská a Vítězslava Nezvala úpravou do průsečné křižovatky typu X a rozšíření autobusových zastávek.

Současný Podklášterský most přes řeku Jihlavu v Třebíči byl postaven v roce 1930. Původní projekt počítal s jeho životností 100 let. Kraj Vysočina přistoupil ke generální rekonstrukci zejména z důvodu špatného stavebně technického stavu mostu a nevyhovujícího šířkového uspořádání komunikace na něm. Most patří ke klíčovým komunikacím ve městě. Jeho současný stav odpovídá enormnímu dopravnímu zatížení, i proto je třeba začít s rekonstrukcí co nejdříve.

Stavební práce musí být vyhotoveny během jedné stavební sezóny. Rekonstruovat se začne pravděpodobně letos v dubnu, práce potrvají do konce roku 2016 s nutností úplné uzávěry mostu. Kraj Vysočina momentálně vypsal veřejnou zakázku na dodavatele stavby.


Most v TR

  • Kateřina Kadlecová, tiskové oddělení
    Krajský úřad Kraje Vysočina
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 9.2.2016 / 9.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze