Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Krajská koordinační skupina se zaměřila na Síť podpory nadání

Jaký by měl být učitel nadaných žáků, co můžeme udělat proto, abychom nepřišli o potenciál nadání? Tyto a další otázky si začátkem února kladli účastníci v pořadí už třetího zasedání krajské koordinační skupiny zaměřené na síť podpory nadání. „Předpokladem je, že se krajská síť podpory nadání bude neustále rozvíjet, rozšiřovat a stane se základem fungováním systému podpory nadání v ČR, a to ve spolupráci s pedagogy, školami a školskými zařízeními, ale také samotnými dětmi, jejich rodiči, volnočasovými pedagogy a dalšími aktéry v oblasti aktivit péče o nadané,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

Síť podpory nadání vznikla v rámci Systému podpory nadání jako prostředku pro maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka a studenta. Koordinací a rozvojem krajské sítě podpory nadání bylo pověřeno krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v Jihlavě a právě v jeho sídle se zasedání uskutečnilo. „Na stejném místě se bude konat plánovaný první kulatý stůl, jehož hlavním cílem je sezvat aktéry, kteří mohou přispět k řešení problematiky nadaných žáků, případně mohou nabídnout už existující řešení,“ prozradila vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání Krajského úřadu Kraje Vysočina Jana Hadravová. Zasedání by se mělo uskutečnit v první polovině června a už nyní členové koordinační skupiny oslovují potenciální účastníky, kteří by mohli přispět nejen k odpovědím na úvodní otázky.

Součástí sítě je portál http://talentovani.cz, který kromě jiného nabízí bližší informace a možnost registrace do této prospěšné sítě.


  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 8.2.2016 / 8.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze