Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Koncepční materiály Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 byl schválen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 2. 2. 2016 usnesením 0048/01/2016/ZK.
 

 
 

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 byl schválen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 2. 2. 2016 usnesením 0048/01/2016/ZK


Podle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že jsme zveřejnili Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025.


Zároveň jsme zveřejnili opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato opatření jsou v materiálu Prohlášení ke koncepci Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (str. 5 až 8).


Též jsme zveřejnili vypořádání veškerých došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení a zveřejní schválenou koncepci. Toto vypořádání vyjádření a připomínek je též v materiálu Prohlášení ke koncepci Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (str. 9 až 57). 


Veškeré výše uvedené podklady jsou zveřejněné a přístupné on-line na internetových stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz - cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Koncepční materiály > Odpadové hospodářství). 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 5.2.2016 / 8.9.2017 | Zveřejnit od-do: 5.2.2016-6.2.2026 | Úřední deska od-do: 29.2.2016-31.3.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Koncepční materiály Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies