Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Odborníci ze sociální oblasti a zdravotnictví diskutovali o čerpání evropských prostředků

Tento týden podruhé zasedla pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální oblast při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina. Odborníci na problematiku zdravotnictví a sociálních věcí diskutovali se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR o aktuálních možnostech financování rozvojových projektů v novém programovém období 2014 – 2020, zejména o probíhajících a připravovaných výzvách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.
 

 
 

Pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální oblast funguje jako jeden z poradních orgánů tzv. Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále též „RSK“), regionální partnerské platformy, která se v programovém období 2014 – 2020 podílí na naplňování principů územní dimenze v rámci operačních programů.

 

Zatímco první zasedání pracovní skupiny na konci října minulého roku bylo věnováno převážně sociální tematice, zasedání druhé se zaměřilo na oblast zdravotnictví.

 

„Zdravotnictví patří k nejvýznamnějším rozvojovým prioritám našeho regionu, proto se snažíme aktivně vyhledávat zdroje finanční podpory pro jeho další rozvoj. Velmi oceňuji, že na únorové zasedání přijal pozvání zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR a podělil se s námi o svůj pohled na tuto problematiku,“ uvedl předseda pracovní skupiny radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

 

V průběhu jednání zazněly aktuální informace o existujících dotačních programech, ze kterých je možné čerpat podporu pro rozvojové projekty v oblastech zdravotnictví. Ředitel Odboru evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR Jan Bodnár pohovořil o možnostech podpory v rámci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020.

 

Na investiční projekty je možné v tomto období využít prostředky především z Integrovaného regionálního operačního programu, který podpoří například pořízení vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému ČR nebo nákup technologického vybavení pro vysoce specializovanou péči v oborech onkogynekologie a perinatologie. Doplňkové, nicméně neméně důležité aktivity neinvestičního charakteru bude možné financovat Operačním programem Zaměstnanost 2014 – 2020, který poskytne dotaci na tzv. systémové projekty Ministerstva zdravotnictví. V rámci jednoho z takových projektů na Vysočině vznikne například tzv. Centrum podpory zdraví, které se bude zabývat otázkami zdravotní gramotnosti obyvatel a jejich motivací ke zdravému životnímu stylu.

 

Mimo operační programy nabízejí podporu do zdravotnictví i další zdroje, jako například tzv. norské fondy, program česko-švýcarské spolupráce nebo některé z komunitárních programů EU.

 

„Věřím, že spolupráce, kterou se dosud podařilo navázat s řídícími orgány a věcnými garanty operačních programů, bude úspěšně pokračovat i nadále a přispěje k efektivnímu čerpání evropských prostředků pro řešení potřeb Vysočiny ve zdravotnictví,“ doplnil Petr Krčál.

 

  • Lenka Matoušková, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 549, e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 5.2.2016 / 5.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze