Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Prostředky na vybrané služby sociální prevence bude kraj využívat i v dalším období

Kraj Vysočina je dlouhodobě úspěšný v čerpání evropských prostředků. Týká se to také sociální oblasti. Jde nejen o veřejnosti známý proces transformace, podstatný dopad na poskytování sociální péči v regionu má i využívání prostředků plynoucí z individuálního projektu. „Díky projektu se podařilo zajistit financování sítě sociálních služeb. Šlo přitom o služby, které na území kraje už dříve fungovaly, k tomu vznikaly i nové služby sociální prevence,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Nabídka sociálních služeb na Vysočině tak byla rozšířena o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Havlíčkově Brodě, Telči a Velkém Meziříčí.
 

 
 

Během posledního období se do individuálního projektu zapojilo deset poskytovatelů, kteří zajišťují 14 služeb sociální prevence. „Z vyhodnocených ukazatelů vyplývá, že se podařilo podpořit 651 (320 mužů a 331 žen) nových uživatelů vybraných služeb, což je o 62 % více, než bylo stanoveno Ministerstvem práce a sociálních věcí,“ popisuje radní Krčál.


Kraj Vysočina bude v letošním roce žádat o dalších 180 milionů korun na financování služeb od června 2016 do prosince 2018. Do projektu budou nadále zařazeny azylové domy, sociální rehabilitace, dům na půl cesty, intervenční centrum a sociálně terapeutické dílny. Ministerstvo práce a sociálních věcí má na podporu vybraných služeb v našem regionu vyčleněno do roku 2022 celkem 340 milionů. Tuto částku může kraj využít na financování a rozvoj služeb pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel, ale také pro lidi ohrožené domácím násilím.


„Služby sociální prevence budeme prozatím financovat z vlastních zdrojů. Ve druhé polovině letošního roku budeme usilovat o získání finanční podpory na nový projekt, na jehož základě by vybrané sociální služby měly mít zajištěno financování až do konce roku 2018 a v navazujícím projektu až do roku 2022,“ dodává Krčál. Pokud by se nepodařilo finanční prostředky na vybrané služby sociální prevence získat, pak by plynoucí náklady musely s největší pravděpodobností zaplatit města a obce. Ministerstvo ve svých finančních výzvách už nepočítá s úhradou všech služeb, které byly dříve z projektu hrazeny.


Projekt s úplným názvem Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), státního rozpočtu ČR a rozpočtu Kraje Vysočina.  • Více informací radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál

 


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 5.2.2016 / 5.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies