Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Radní Krčál diskutoval o sociálních službách na Novoměstsku

Petr Krčál
Krajský radní Petr Krčál v rámci svých pravidelných cest po regionu zavítal v tomto týdnu do Nového Města na Moravě. Cílem jeho návštěvy bylo setkání se zástupci novoměstské radnice a poskytovateli sociálních služeb na Novoměstsku. Tématem pak bylo financování sociálních služeb v letošním roce. „Letos budou sociální služby v Kraji Vysočina nově financovány prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.
 

 
 

Aby sociální služby pomáhaly, tam kde mají, je potřebná úzká spolupráce mezi krajem a jednotlivými poskytovateli. Jsou to právě samosprávné celky, které od Ministerstva práce a sociálních věcí převzaly financování sociálních služeb. Vazba mezi oběma stranami bude těsnější, než bývala. Radní Krčál zároveň upozornil na možný problém, že v tomto roce někteří z poskytovatelů změnili právní formu nebo název organizace. „Změna názvu organizace nebo jiné skutečnosti, které mohou mít vliv na smlouvy o poskytnutí dotace je potřeba řešit dopředu a zároveň je ponaučením pro příště,“ sdělil Krčál.

 

Vedle diskuze u velkého stolu si zástupci Kraje Vysočina prohlédli denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením, jež provozuje Centrum Zdislava, dále pak zázemí organizace Portimo, která poskytuje pět druhů sociálních služeb mimo jiné nízkoprahové zařízení pro děti a mláde,ž a sešli se s vedením Domácího hospice Vysočina.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.1.2016 / 29.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze