Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jedinečný dar obrazů do sbírky Muzea Vysočiny Třebíč

Zdeněk Štajnc, Okno katedrály
Sbírka Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace byla rozšířena o 65 obrazů z vlastní tvorby Zdeňka Štajnce. „Jedná se o velkorysý dar třebíčského výtvarníka, který do muzejní sbírky věnoval vybraná díla napříč vlastní tvorbou od šedesátých let do současnosti. Velmi si tohoto daru vážíme, neboť v dnešní době není tento přístup obvyklý. O to více je však cenný,“ uvedla Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
 

 
 

Akvizice do muzejní sbírky projednávala závěrem loňského roku komise pro nákup a vyřazování sbírek třebíčského muzea. Vedle několika jednotlivých darů například v podobě precizně zpracovaných kraslic, obrazu Kapucínské hrobky v Palermu od Františka Šindeláře či náramkového leteckého kompasu byla sbírka Muzea Vysočiny Třebíč rozšířena o ucelený soubor obrazů Zdeňka Štajnce (*1948), který se výtvarným uměním začal systematicky zabývat v šedesátých letech, kdy společně se Zdeňkem Šplíchalem, Milanem Nestrojilem a Miroslavem Pálkou založil třebíčskou Skupinu 4, jejíž členové, v částečně proměněném složení, společně vystavují dodnes. Založení této skupiny inicioval třebíčský básník, výtvarník, překladatel a pedagog Ladislav Novák, který Štajncovu tvorbu výrazným způsobem, týkajícím se zejména výtvarných technik, ovlivnil.

 

„Pro Štajncovu tvorbu je charakteristické významové i estetické přehodnocování významů nalezených tištěných materiálů, do nichž zasahuje různými způsoby a zkoumá vztah daného s nově přidaným. Základem mu jsou mapy, partitury, reprodukce obrazů, texty či fotografie z kalendářů, které nově interpretuje pomocí dekalku, drippingu, koláže, froasáže a alchymáže nebo do nich vpisuje vlastní automatické texty, rýsuje přímky, kružnice či další geometrické tvary. Vztah mezi původní tiskovinou a její novou interpretací bývá často podtržen hravým názvem,“ uvedla Lucie Pálková, kurátorka sbírky výtvarného umění třebíčského muzea, která společně s autorem samotným vybírala všechny darované obrazy.

 

Muzeum Vysočiny Třebíč je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a bylo zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. Zaměřuje se především na území třebíčského regionu. Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů činí v současnosti téměř 168 tisíc.


Zdeněk Štajnc, Něco z Janáčka

Foto

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.1.2016 / 27.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze