Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

S budoucností sociálních služeb je spojena i zaměstnanost v kraji

Současná existence a rozvoj pečovatelské a ošetřovatelské služby je nezbytnou a zásadní podmínkou nejen pro poskytování kvalitní domácí péče seniorům a osobám se zdravotním postižením, ale i základním předpokladem zachování nebo dokonce zvyšování kvality jejich života. Je také spojena s přibývajícími počty lidí v seniorském věku. Navzdory problémům, které tato terénní služba v Kraji Vysočina má, plní svoji nezadatelnou úlohu i to, aby lidé mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. „Péče o seniory a zdravotně postižené osoby má na Vysočině velkou tradici a vedení kraje podporuje terénní služby jak finančně, tak materiálně. S budoucností pečovatelské služby jsou spojeny i nové možnosti zaměstnanosti. Pokud dojde k rozvoji terénních a ambulantních sociálních služeb, znamená to stovky nových pracovních míst,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.
 

 
 

V sociálních službách na Vysočině v současnosti pracuje přes deset tisíc zaměstnanců. Stále však existují místa v regionu, kde terénní sociální služby nejsou zastoupeny. Byť jsou mnohdy jedinými, které mohou lidé i v odlehlých místech našeho kraje využít. „Bude potřeba rozvrhnout veškeré kapacity tak, abychom mohli dát seniorům kvalitní a přitom velmi moderní služby, které se dostanou přímo do jejich domovů,“ poznamenává Krčál.

Pečovatelská a ošetřovatelská služba může napomoci svým klientům vnímat život jinak. „Aktivizační pojetí pečovatelské služby vede už dnes seniory k vědomí, že stáří není stav, kdy je třeba prožívat pouze životní problémy a traumata, ale kdy se mohou radovat plně ze svého života. Význam těchto služba poroste i s ohledem na předpokládaný nárůst počtu seniorů,“ doplňuje radní.

Pozadu nezůstává ani Kraj Vysočina, který za posledních pět let investoval do rekonstrukcí, oprav a výstavby nových sociálních zařízení přes půl miliardy korun. Dalších více jak 430 milionů poskytl do přeměny bydlení pro mentálně postižené klienty. Rozvoji se těší také terénní a ambulantní služby pro seniory a zdravotně postižené. Již osm let úspěšně funguje i projekt terénní hospicové péče, který počítá se zavedením služby mobilního hospice. 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 25.1.2016 / 25.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze