Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Skládky směsného odpadu prošly v minulém roce rekultivací za 23 miliónů

Provozovatelé skládek v Kraji Vysočina pokračují v rekultivaci ploch určených pro směsný komunální odpad. V minulém roce do této aktivity investovali zhruba 23 miliónů korun. „Zákon o odpadech zakázal od roku 2024 ukládat na skládky směsný komunální odpad, a tak jejich provozovatelé musí plochy po tomto termínu patřičně zabezpečit a následně zrekultivovat,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Pracovníci Krajského úřadu Kraje Vysočina pravidelně dohlíží na včasnou realizaci rekultivačních prací, a tím snižují negativní riziko vlivu skládek na životní prostředí. „Například v loňském roce byly pod dohledem krajského úřadu provedeny rekultivace za 14,9 milionu korun na skládce Petrůvky u Třebíče, na skládce Ronov u Přibyslavi za 5,7 mil. Kč a na skládce Hrádek u Pacova za 2,2 mil. Kč,“ uvedl radní Zdeněk Chlád.

Krajský úřad společně se stavebním úřadem dohlíží na kvalitní provedení prací při uzavírání skládky, i na následnou potřebnou péči a údržbu skládky v souladu s vydaným integrovaným povolením. Povrch skládky je zpravidla nakonec zatravněn nebo osazen dřevinami s cílem začlenit rekultivovanou plochu do krajiny. Pokud není rekultivace provedena dle projektu, krajský úřad nepovolí čerpání finančních prostředků z rekultivačního účtu.

„Rekultivace skládky komunálních odpadů je stejně finančně i technicky náročná jako její původní výstavba a provozovatelé podléhají integrovanému povolení,“ doplnil radní Zdeněk Chlád.

 


  • Josef Klečanský, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 525, e-mail: klecansky.j@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 21.1.2016 / 21.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze