Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

O státní občanství žádají na Vysočině hlavně občané Ukrajiny a Vietnamu

Za dva poslední roky požádalo na Vysočině o udělení státního občanství České republiky celkem 164 cizinců. Ministerstvo vnitra kladně reagovalo na 27 žádostí. Pět jich odmítlo a zbylé jsou stále v řízení. „Nejčastěji o české občanství žádali v roce 2014 občané Vietnamu a Ukrajiny, následovaní Mongolci, Bělorusy a Slováky. O rok později měli zájem české občanství získat hlavně ukrajinští občané žijící na Vysočině. V mnohem nižší míře už o statut českého občana žádali lidé z Vietnamu,“ popisuje stav ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
 

 
 

„Udělení státního občanství je výsledkem správního řízení, které vede Ministerstvo vnitra. Ukončeno je vydáním Listiny o udělení státního občanství České republiky, pokud je žádosti vyhověno, nebo rozhodnutím o zamítnutí popř. zastavení správního řízení, pokud žádosti vyhověno není. Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu, popřípadě dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prominutí složení státoobčanského slibu, nebo dnem převzetí listiny o udělení státního občanství České republiky dítěti mladšímu 15 let jeho zákonným zástupcem,“ vysvětluje Zdeněk Kadlec. Státní občanství České republiky lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního, a splňuje podmínky zákona o státním občanství – má trvalý pobyt na území státu, prokáže se osvědčením o znalosti jazyka a reálií, není pravomocně odsouzen např. pro nedbalostní trestný čin k podmíněnému trestu, prokáže příjmy  atd.


Statistika žádostí o udělení státního občanství (Kraj Vysočina)

rok

počet podaných žádostí

poznámka

2014

100

nejvíce žádostí došlo od občanů Vietnamu 47, o rok později už pouze 6

2015

64

nejvíce žádostí od občanů Ukrajiny 32

Zdroj: Kraj Vysočina


Mezi žadateli o státní občanství figurují i lidé s většími vzdálenostmi od své rodné země – v roce 2014 žádost podalo několik občanů Mongolska, ale i občan Bolívie nebo Kostariky. Ze statistik krajského úřadu lze vyčíst, že loni o občanství požádal také například občan Švýcarska, Ekvádoru nebo Číny.


Státní občanství České republiky lze kromě udělení nabýt i jiným způsobem - formou prohlášení. Za rok 2014 a 2015 došlo k nabytí státního občanství ČR prohlášením u 112 cizinců, převažovali občané Vietnamu.


Celkem 29 dětí narozených na Vysočině cizinkám se stalo občany České republiky díky českému otci. V letošním roce Kraj Vysočina eviduje jednu žádost o udělení státního občanství České republiky.


  • Alena Kuchařová, oddělení ostatních správních činností
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • info pro média tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.1.2016 / 20.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze