Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Cílem musí být provázání sítě sociálních a zdravotních služeb

Petr Krčál: Sociální služby v kraji zdárně vzdorují
Z důvodu demografických změn ve společnosti je v Kraji Vysočina kladen důraz na podporu seniorů. To se odráží v přibývajících aktivitách cílených na tuto skupinu, zvyšování povědomí veřejnosti o významu aktivního stárnutí a značný potenciál je patrný také v oblasti zapojování seniorů do programů dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce. Změny v demografické křivce se rovněž projevují v zájmu o pobytové sociální služby, zejména těch v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.
 

 
 

Se stárnutím populace v České republice je spojena i otázka vzájemné provázanosti zdravotních a sociálních služeb a otázka dlouhodobé péče o staré a nemocné lidi. „Přínosem vzájemné provázanosti služeb, ať už pacienta nebo klienta služeb by měla být snazší orientace v systému a jasné definování toho, na jakou službu má nezpochybnitelný nárok. Dnes oddělené řešení vede k neustálé snaze přesouvat náklady mezi resorty a sektory, nikoliv však ve prospěch celkových nákladů a efektivity pro občany,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

 

Současný častý obrázek je ten, že řada pacientů v seniorském věku zůstává na léčebnách dlouhodobě nemocných. Rodina pak mnohdy dlouze řeší, kam umístit svého nejbližšího. Jak nynější neutěšený stav vyřešit je úkolem pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních věcí a zdravotnictví. Zastoupeni jsou tu jak poskytovatelé péče, profesní sdružení, odbory, zdravotní pojišťovny, tak i zřizovatelé zdravotnických a sociálních zařízení. Konečným výsledkem by mělo být přijetí nové právní normy, která zajistí efektivnější péče o pacienty a udržitelný způsob financování těchto služeb. „Cílem lepšího propojení sociální a zdravotní péče není šetření, ale lepší hospodaření s penězi a zefektivnění služeb,“ zdůraznil radní Petr Krčál. Vzájemnou provázaností služeb by se navíc vyřešilo velké množství duplicit, které se podepisují na nedostatku míst v sociálních zařízeních.

 

To se týká také některých míst našeho regionu, která se potýkají s nedostatkem lůžkových kapacit v domovech pro seniory. Kraj tak pumpuje prostředky do výstavby nových specializovaných zařízení. V rámci dlouhodobé strategie by měla vzniknout v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Telči. S výstavbou nového domova pro seniory se počítá také v Chotěboři a Pacově. V letošním roce se otevřou dveře nového specializovaného zařízení pro lidi po nehodách a mozkových příhodách v Proseči u Pošné. Vyplní tak chybějící zařízení na území Kraje Vysočina a zlepší péči o tyto lidi, kteří doposud hledali péči jinde. „V rámci stárnutí populace se kraj snaží podporovat i jednotlivé formy terénních a ambulantních služeb a zejména pak rozšiřovat tyto služby do míst, kde v současné době nejsou plně dostupné,“ dodává Petr Krčál.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2016 / 18.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze