Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj začne na jaře opravovat most v Havlíčkově Brodě a silnici na tahu Želetava – Telč

Veřejné zakázky na dodavatele prací hned dvou klíčových jarních oprav na silnicích Kraje Vysočina vyhlásila tento týden krajská rada. Nový širší most nechá kraj postavit v Havlíčkově Brodě u hotelu Slunce na silnici II/150. Řada přijde také na opravu silnice II/112 Telč – Želetava v úseku Zvolenovice – Nová Říše v délce více než pět kilometrů. Obě akce zaplatí Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.
 

 
 

II/112 Telč – Želetava, úsek č. 2

„Úsek mezi Zvolenovicemi a Novou Říší vč. průtahu Zvolenovicemi je dlouhý 5,3 km. Součástí plánované rekonstrukce bude položení nového krytu silnice, čištění silničních propustků, úprava a sanace nezpevněných krajnic a příkopů. V plánu je modernizace stávajícího bezpečnostní zařízení, jako jsou sloupky a svodidla, součástí prací bude obnova vodorovného a stávajícího svislého dopravního značení,“ popisuje jednotlivé úkony oprav náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl. Oprava by měla být hotová na přelomu září a října 2016 a dočasně si vyžádá částečné i úplné uzavírky. První úsek mezi Telčí a Zvolenovicemi přijde na řadu později.

 

II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150 – 025

Most z roku 1969 se nachází v katastru města Havlíčkův Brod, na křižovatce silnic I/34, I/38 a II/150 a zasahuje do silnice I/38 (ulice Lidická a Masarykova) a II/150 (ulice Dolní). Souběžně se silnicí I/38 vede koryto potoka Žabinec, který silnice II/150 překonává mostem. Během jara a léta dojde k nahrazení stávajícího mostu novým, rozšířeným o připojovací a odbočovací pruhy.  Součástí stavby je vytvoření nového odbočovacího pruhu na silnici I/38 směr ulice Lidická, nového připojovacího pruhu na I/38 směr ulice Masarykova, stavbaři vybudují nový odbočovací pruh na II/150  k ulici Dolní, nové souběžné chodníky a autobusový záliv a provedou přeložky a úpravy inženýrských sítí. „Stavba dalších řadících pruhů zvýší kapacitu křižovatky, rekonstrukce mostu odstraní jeho nevyhovující stav a zvýší únosnost mostu, celkově dojde k estetickému a praktickému vylepšení prostoru v místě rušné křižovatky na příjezdu do Havlíčkova Brodu,“ říká Libor Joukl.

 

„Most ev. č. 150 – 025 u hotelu Slunce je jednopolový, jehož nosnou konstrukci tvoří původní železobetonová monolitická deska s tuhou výztuží a konstrukce rozšíření sestavená z nosníků. Spodní stavba je z monolitického betonu s obkladem z kyklopského zdiva. Most je bez odvodňovacího systému. Římsy jsou betonové monolitické. Vozovka je živičná,“ popisuje těleso určené k demolici Irena Šedová z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství. Na stavbě se budou podílet tři investoři: Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod a ŘSD na základě uzavřené smlouvy o společném postupu zadavatelů. Nové řadicí pruhy byly doplněny do projektové dokumentace rekonstrukce mostu právě na žádost města. Zástupci Havlíčkova Brodu se pravidelně účastní jednání k projektové přípravě akce. Zprovoznění nového mostu se předpokládá na konci září 2016, jeho stavba si vyžádá dopravní omezení a uzavírka bude platit i pro chodce.


  • Irena Šedová, Iveta Hartmannová Pavlů, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.1.2016 / 13.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze