Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stanovisko náměstka hejtmana Kraje Vysočina Libora Joukla k podpisu memoranda k silnici II/360

Zástupci několika měst, obcí a firem na trase krajské silnice II/360 od dálnice D1 směr Třebíč – Jaroměřice nad Rokytnou a dále na trase silnice II/152 směr Moravské Budějovice dnes údajně v Třebíči podepsali memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury po silnici II/360. I přesto, že obě tyto komunikace jsou v majetku Kraje Vysočina a do jejich modernizace, oprav a zkapacitnění byla v minulosti investována více než miliarda korun, nebyl Kraj Vysočina k podpisu tohoto dokumentu přizván, resp. nebyla na adresu kraje doručena pozvánka k podpisu. Na dotaz, jestli iniciátor memoranda – město Třebíč nezváží, zda zástupce Kraje Vysočina dodatečně nepozve, byla účast kraje taktně odmítnuta.
 

 
 

Podpis memoranda je obvykle chápán jako dohoda o společných postupech partnerů vedoucí k ideálnímu řešení společných zájmů. Do této chvíle není nikomu z vedení Kraje Vysočina známo, proč nebyl zástupce vlastníka komunikace k podpisu Memoranda přizván. Z tohoto postupu se dá usuzovat, že jde spíše o politiku v roce krajských voleb, než o postup vedoucí k navázání dialogu nebo hledání řešení problémů.

Ze SPOLEČNĚ připraveného postupu všech zainteresovaných – tedy i Kraje Vysočina, který je v tomto případě klíčovým partnerem, protože je vlastníkem komunikace, se stala solitérní akce, jejíž výsledek je už ale předem dán výčtem krajem plánovaných investičních akcí do II/360 zohledněných při přípravě na další období.

 

Příprava dopravních investic Kraje Vysočina na další období :

II/360 Třebíč – Střítež

II/360 Trnava – Rudíkov

II/360 Střítež – Slavice

II/360 Slavice – Výčapy

II/360 Výčapy – Štěpánovice 

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat

II/360 Pocoucov  

II/360 Oslavička – Rudíkov

 

  • Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast  dopravy

 

Seznam akcí na vybrané silnici II/360 (od roku 2010)

přes název akce se lze dostat na detail z rozpočtu a hospodaření populárně (data od 2010)

Číslo akce

Název akce

Popis

Rozpočet (Kč)

Čerpáno (Kč)

0001476000000

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

 

464 070

464 065

0001119000000

II/360 Oslavička

Výstavba komunikace

118 459 230

102 126 799

0001124000000

II/360 Štěpánovice - Vacenovice

Výstavba komunikace

61 661 546

58 753 960

0001127000000

II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov

Rekonstrukce silnice II/360 ulice Rafaelova (výjezd z Třebíče) do Pocoucova.

135 663 692

123 507 373

0001137000000

II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky

Rekonstrukce komunikace

1 017 600

1 002 682

0001167000000

II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat

Výstavba komunikace a nového mostu

7 804 680

110 789

0001298000000

II/360 Jimramov - Horka

Výstavba komunikace

10 340 310

10 340 292

0001309000000

II/360 Jimramov - Moravec

Rekonstrukce silnice II/360 v úseku Jimramov - Moravec

139 376 390

139 293 553

0001319000000

II/360 Oslavice - Oslavička

Rekonstrukce silnice II/360 v úseku Oslavice - Oslavička.

71 418 430

70 424 941

0001323000000

II/360 Trnava - Rudíkov

Výstavba komunikace

2 328 000

904 664

0007501000000

II/360 Velké Meziříčí - obchvat

 

272 351 901

218 317 933

0007502000000

II/360 Třebíč-V.Meziříčí, zkapacitnění komunikace

 

321 166 483

153 109 613

0007512000000

II/360 Oslavička - sesuv

 

13 997 000

11 074 873

0001170210000

II/360 Pikárec - rekonstrukce hráze

 

3 369 200

3 143 190

0001170290000

II/360 Radešínská Svratka - průtah

 

140 000

113 560

0001270190000

II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeď

 

3 600 000

3 588 446

0001470090000

II/360 Oslavička - Rudíkov

 

424 000

72 600

0001655000000

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

Modernizace trasy Severojižního propojení Kraje Vysočina

94 920

94 911

0004701200000

Rekonstrukce silnice II/360-Křižanov.-průtah

 

14 003 634

10 969 737

0004702100000

II/360 Velké Meziříčí - jihovýchodní obchvat

 

715 000

0

0005702200000

II/360,II/388 Bobrová

 

10 883 000

10 639 633

0005702400000

III/360 Štěpánovice - Jaroměřice, křiž.Vacenovice

 

500 000

0

0006701400000

II/360 Rafaelova ul. - Pocourov Třebíč

 

1 200 000

0

0008702000000

II/360 Jimramov - Horka rekonstrukce opěrné zdi

 

4 000

3 800

0009701600000

II/360 Křižanov - odvodnění

 

1 500 000

1 405 518

Celkem

 

 

1 192 483 086

919 462 930

 

Seznam akcí na vybrané silnici II/152 (od roku 2010)

přes název akce se lze dostat na detail z rozpočtu a hospodaření populárně (data od 2010)

Číslo akce

Název akce

Popis

Rozpočet (Kč)

Čerpáno (Kč)

0001244000000

II/152 Jaroměřice - Hrotovice

Rekonstrukce silnice II/152 v úseku mezi městy Jaroměřice nad Rokytnou a Hrotovice.

88 383 980

87 646 555

0001461000000

Zlepšení dopr. obsluž. hr. přechodu Hluboká-Schaditz pro II/152

Výstavba komunikace v úseku Jaroměřice - Dědice

90 479 483

85 274 760

0001477000000

II/152 Mor. Budějovice - obchvat

 

355 770

355 758

0001131000000

II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba

Úsek silnice II/152 od Dukovan po hranice kraje Vysočina.

3 888 200

3 197 463

0001041000000

Rekonstrukce mostu ev.č.152 - 018 v Jaroměřicích

Rekonstrukce mostu

54 200 530

25 724 678

0001170170000

II/152 Moravské Budějovice - průtah

 

22 153 440

15 259 561

0005701300000

II/152 Jemnice-Lhotice, oprava silnice

 

79 770

79 764

0005701500000

Opr. krytu silnice II/152 v úseku Jemnice-Lhotice

 

9 494 725

9 494 724

Celkem

 

 

269 035 898

227 033 263

 Zdroj: Kraj Vysočina

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.1.2016 / 13.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze