Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozvojový program ve vzdělávání Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016

 

 
 

Rozvojový program ve vzdělávání Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016

 

MŠMT vyhlásilo rozvojový program ve vzdělávání Podpora odborného vzdělávání v období 1. – 7. měsíc roku 2016, č.j.: MSMT– 44463/2015 ze dne 15. prosince 2015 (dále jen rozvojový program).

Krajský úřad Kraje Vysočina v souladu s rozvojovým programem zveřejňuje podporované obory vzdělání a formulář pro předložení žádosti o podporu z rozvojového programu. Vyplněnou žádost zašle střední škola nejpozději do 29. 1. 2016 elektronicky na krajský úřad na e-mailovou adresu: kafkova.j@kr-vysocina.cz.

V žádosti budou uvedeny počty žáků a tříd podporovaných oborů dle školní matriky k 30. 9. 2015. V žádosti střední školy přesně rozkryjí složení těch víceoborových tříd, ve kterých se vyučují podporované obory. Dále budou uvedeny i všechny jednooborové třídy týkající se podporovaných oborů. Podpora se bude vztahovat na vybrané obory, u nichž počet žáků v ročníku není vyšší než 17. Přílohou tohoto materiálu je žádost o podporu včetně vzoru pro vyplnění.

Soukromé školy doloží žádost závazným prohlášením, že v příslušném školním roce a v podporovaných oborech nepožadují školné.

Na základě předložených žádostí a zpracovaných údajů pak krajský úřad stanoví konkrétní výši podpory tak, aby byly efektivně využity přidělené účelové finanční prostředky rozvojového programu.

Bližší informace: Kafková Jitka, tel. 564602936

 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 13.1.2016 / 13.1.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze