Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Inkluze stále otvírá mnoho otázek

Kateřina Valachová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila 11. ledna 2016 Kraj Vysočina. S ohledem na očekávané novinky, které se nyní skloňují téměř v každé základní škole, bylo téměř jasné, kolem jakých témat se bude její návštěva „točit“: Inkluze, začleňování dětí s handicapem do běžné výuky, platy pedagogů, technické vzdělávání... Během své celodenní pracovní návštěvy se ministryně setkala jak s pedagogy speciální školy a základní školy, tak se středoškolskými učiteli a také s početnou skupinou personalistů velkých vysočinských zaměstnavatelů. Ti v současné době upozorňují na snižující se kvalitu nebo absenci znalostí cizích jazyků u uchazečů o zaměstnání, přivítali by také více hodin praxe, která by studenty více připravila na nástup do zaměstnání.
 

 
 

Inkluze byla hlavním tématem při návštěvě Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. Plánované upřednostňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném vzdělávacím proudu před vzdělávacími potřebami ve „speciálních“ třídách přivedlo k diskuzi několik rodičů dětí, které nemohou být do běžné třídy integrovány. Rodiče se obávají nejen sociálního vyloučení dětí, ale také vyslovili obavy z nedostatku schopných asistentů, nepřipravenosti běžných základních škol po stránce stavební i speciálního vybavení. I přesto, že ministryně Kateřina Valachová věnovala diskuzi velký prostor ze svého času, rodiče ani zástupci škol neodcházeli z jednání spokojeni. „Za velmi spornou stále, stejně jako rodiče, považujeme skutečnost, že rodič již de facto nebude jednoznačně ten, kdo rozhoduje o vzdělání svých dětí. Pokud rodič nechce to, co vidí odborník jako nejlepší, bude nejspíše odborník povinen kontaktovat ve věci finálního umístění dětí orgány sociálně právní ochrany dětí – v tomto vidíme velký problém a nepřípustné omezení rodičovských práv a odpovědnosti, což by mohlo být porušením ustanovení občanského zákoníku,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová, která zároveň dodává, že v současném systému také chybí dostatek speciálně vyškolených pedagogů, kteří budou už 1. září na práci s integrovanými dětmi plnohodnotně připraveni. Chybí ale také školní psychologové ve školských poradenských zařízeních, kteří budou muset integraci dětí případ od případu řešit. „Otázek zůstává nezodpovězeno ještě mnoho. Jako učitelka velice intenzivně vnímám i obavu rodičů o ztrátu motivace a elánu dítěte v kolektivu, kde vyniknout a být úspěšný bude výrazně náročnější. A pocit úspěchu je pro tuto skupinu dětí obrovským hnacím motorem,“ upozorňuje Jana Fialová.

 

Setkání s žáky jihlavského gymnázia mělo očekávaný obsah. Proč vypadá maturita, tak jak vypadá, proč si mohou budoucí středoškoláci podávat pouze dvě přihlášky na střední školy, proč se přijímají zákony, které limitují nadané chemiky při práci s chemikáliemi... Aktivitu a konkrétně položené otázky studentů, vyžadujících jednoznačnou odpověď ministryně velmi ocenila.

Setkání s vedením městyse Okříšky a s pedagogy Základní školy v Okříškách mělo ukázat zástupcům ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jak umí malé školy čerpat a využívat evropské dotace, jak vypadá podpora technického vzdělávání v Kraji Vysočina v praxi a také upozornit na skutečnost, že směřování podpory technického vzdělávání už na žáky prvního stupně základních škol bude patrně jedním ze zásadních kroků pro výchovu budoucích techniků pro domácí průmysl. „Desítky, jednotky stovek základních škol  na Vysočině dnes pracují se stavebnicí Merkur podle metodiky připravené Krajem Vysočina, všichni letošní prvňáčci montují z ROTA z Vysočiny, děti  jsou z této aktivity nadšené a pozitivní ohlasy máme také od rodičů. Musíme jen pár let počkat, jak se nám jejich záliba v technických řešeních odrazí v počtu přihlášek na střední technické školy. V tomto směru jsme velice optimističtí,“ říká Jana Fialová.


Střední průmyslová školaTřebíč přizvala k diskuzi s ministryní Kateřinou Valachovou také početnou skupinu zástupců podnikatelského sektoru. Sama škola nyní spolupracuje zhruba s padesátkou partnerů. „Není týden, abych nebyl kontaktován personálním oddělením nebo vedením výrobní společnosti, která u nás poptává nové zaměstnance. Do praxe se však dostává stále méně hotových středoškoláků, početná skupina studuje dále na vysokých školách. Do budoucna budeme muset řešit problém, kdo je bude učit. Školám obecně chybí dostatek odborníků pro výuku praxe, není odkud brát,“ upozorňuje ředitel školy Zdeněk Borůvka. Střední průmyslová škola Třebíč se zapojila do projektu postav si své auto a tým studentských dobrovolníků ve svém volném čase staví Kaipan, se kterým se bude v červnu účastnit celokrajského konstrukčního poháru, stejně jako dalších šest krajských škol. Tento projekt na podporu technického vzdělávání nemá v České republice obdoby. Stejně jako pořádání Technického fóra, které mělo na Vysočině premiéru loni v létě a jeho další pokračování si vyžádali sami zaměstnavatelé a školy. O záštitu nad druhým ročníkem odborného setkání k technickému vzdělávání na Vysočině byla požádána právě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.  


 

Návštěva ministryně školství v Kraji Vysočina

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.1.2016 / 12.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze