Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V – A mezi Českou republikou a Rakouskem je zahájen

Nový program přeshraniční spolupráce INTERREG V –A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 byl zahájen 7. ledna 2016 a slavnostně otevřen zahajovací konferencí ve Znojmě 8. ledna 2016. Pro žadatele se tedy otevírá monitorovací systém programu. Lze už vyplňovat a překládat projektové žádosti.
 

 
 

„Program bude opět podporovat široké spektrum projektů, jejichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na společném území. Projekty zpříjemní život na česko-rakouském příhraniční a prohloubí zase o krok více vzájemnou spolupráci mezi oběma státy. Podporovány budou projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací (12,5 mil. EUR), ochrany životního prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví (45,4 mil. EUR), rozvoje vzdělávání a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním území (13,7 mil. EUR) a projekty podporující spolupráci institucí a rozvoj komunit v příhraničním území (20,4 mil. EUR). Celkem je tak na podporu projektů připraveno 97 mil. EUR prostředků ERDF,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování.


Foto

  • Více informací o programu: www.at-cz.eu
  • Více informací  Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.1.2016 / 12.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze