Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 (období leden – srpen 2016)

 

 
 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 (období leden – srpen 2016)

MŠMT prostřednictvím krajských úřadů vyhlásilo Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 č.j.: MSMT- 44133/2015-1 ze dne 15. 12. 2015.

Podmínkou pro zařazení základní nebo střední školy do programu je naplnění alespoň dvou kritérií uvedených v Čl. 3 odst. 3 vyhlášení tohoto rozvojového programu:

  1. Celkový počet žáků ve škole ve školním roce 2015/2016 je vyšší než 300.
  2. Podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z celkového počtu žáků je minimálně 5%.
  3. Náročnost vzdělávacího procesu z jiného důvodu (např. cizinci, žáci s nespecifickými poruchami chování, žáci se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, přípravná třída, žáci s výukovými/výchovnými problémy, mimořádně nadaní žáci atd.).

 

Finanční prostředky rozvojového programu nelze použít na činnosti speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením („speciální školy“).

 

Upozornění:

Program je vyhlášen na období od 1. 1. 2016  do 31. 8. 2016.  

Podávání žádostí:

Žádost včetně přílohy musí být doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina do termínu 30. 12. 2015 (do tohoto termínu včetně musí být žádost zaevidována na krajském úřadě) – poštovní služby, osobní podání, datová schránka. Adresa: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor školství, mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Obálku označte "RP MŠMT psychologové".

Žádosti se podávají na krajském formuláři uvedeném na webu Kraje Vysočina nikoli na vzorovém formuláři MŠMT!

Kontaktní osoba: PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 951, e-mail: travnikova.v@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 17.12.2015 / 17.12.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze