Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

logo_IROP
1. kolo (21.12.2015-29.4.2016) výzvy příjmu žádostí IROP na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
 

 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 10. prosince 2015 18. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.


V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.


Datum zpřístupnění žádosti o podporu a datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 12. 2015

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016


Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  31. prosince 2018.


Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.


Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 488,75 milionů Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 86,25 milionů Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 30 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč.


Kontaktním místem pro administraci programu IROP je Centrum pro regionální rozvoj České republiky s pobočkami ve všech krajích České republiky. Řídicím orgánem programu IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  


Kontaktní osobou Cetnra pro regionální rozvoj pro Kraj Vysočina je:


Ing. Kristýna Bidlová

mob. 735 158 117

bidlova@crr.cz


Na níže uvedeném odkazu naleznete kompletní znění výzvy, specifická pravidla a ostatní potřebné dokumenty a informace.

 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 15.12.2015 / 15.12.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies