Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Další spolupráce bude zaměřena na mezigenerační vztahy

Zlepšování péče o staré, nemocné a handicapované. Systém péče o lidi s jednotlivými druhy demence, ale i výměna vzájemné spolupráce v oblasti rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. To byla hlavní témata pracovní návštěvy v Dolním Rakousku a Vídní, která se uskutečnila 9. – 11. prosince 2015. Jednání se zúčastnil radní Kraje Vysočina pro sociální a rodinnou politiku Petr Krčál a také vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina Věra Švarcová. Oba při jednání připomněli oboustranně velmi dobré vztahy při rozvoji rodinné a seniorské politiky.
 

 
 

S Dolním Rakouskem realizoval Kraj Vysočina dva úspěšné projekty, které  vedly k propojení systému rodinných a senior pasů. Neméně úspěšným projektem bylo i budování vzpomínkových koridorů pro seniory v Domově ve Ždírci. Ty v současné době představují nové směry v aktivizaci seniorů postižených jednotlivými druhy demencí.


Kraj Vysočina realizoval s Dolním Rakouskem několik velice úspěšných projektů, které představovaly přínos nejenom pro oblast péče o seniory a lidi s jednotlivými druhy zdravotního postižení, ale také v oblasti rozvoje rodinné a seniorské politiky. Oba projekty v oblasti rozvoje rodinných a seniorských aktivit představovaly i zvýšení zájmu o rodinné a senior karty v Kraji Vysočina. Dnes je v Kraji Vysočina více jak 20 tisíc držitelů rodinných pasů a na 18 tisíc seniorů, kteří využívají systému slev, a to zejména v oblasti účelného využití volného času. „Jsem rád, že kontakty  Kraje Vysočina a Dolního Rakouska se budou nadále věnovat  rozvoji rodinných a seniorských vazeb. Dolní Rakousko má dlouhodobě velice dobře zpracovaný program mezigenerační spolupráce. Z tohoto programu bych chtěl hodně čerpat do naší nové koncepce rodinné seniorské politiky. Ta by měla být schvalována v zastupitelstvu nejpozději do pololetí příštího roku. Koncepce bude obsahovat nejenom aktivity pro plně fungující rodiny, ale také péči o problematické a nefunkční rodiny“, řekl k jednání radní Petr Krčál.


Další spolupráce s Dolním Rakouskem se bude opírat také o nové projekty Evropské unie v oblasti přeshraniční spolupráce České republiky a Rakouska. V těch se chce kraj soustředit na další rozvoj péče o staré a nemocné, ale chce spolupracovat i na dalších aktivitách v oblasti rozvoje rodinných a seniorských vazeb v obou regionech. Další společné jednání obou stran proběhnou v březnu 2016. V tuto dobu bude jasné, které aktivity bude Kraj Vysočina a Dolní Rakousko preferovat a také na kterých společných akcích se oba partneři budou chtít podílet.

„Součástí nové koncepce bude i problematika náhradního rodičovství, která se v současné době diskutuje v České republice a ve které budou vyjádřeny jednotlivé přístupy k náhradnímu rodičovství a také aktivity prohlubující aktivní trávení volného času a výměny vzájemných informací“, dodává na závěr jednání Petr Krčál.


 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.12.2015 / 15.12.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies