Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příští rok nabídne Fond Vysočiny téměř šedesát miliónů na rozvojové projekty

Fond Vysočiny_logo
V rámci připravovaného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 je diskutována výše peněz, které budou rozděleny v novém roce na rozvojové projekty podporované v rámci Fondu Vysočiny. „Už nyní je jasné, že pro rok 2016 bude vyhlášeno 23 grantových programů. Částka 11,3 miliónu korun je ve Fondu vedena jako aktuálně volné prostředky, 48 miliónů bude do Fondu převedeno z diponibilních prostředků z krajského rozpočtu z roku 2015. Celkem tedy v příštím roce mezi žadatele budeme rozdělovat minimálně 59 miliónů korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí a grantové politiky Kraje Vysočina Vladimír Novotný. Stejně jako v roce 2015 bude největší objem podpory směrován do programu Rozvoj podnikatelů, kde bude k dispozici opakovaně 10 miliónů korun.
 

 
 

Grantové portfolio Fondu Vysočiny pro rok 2016 nabídne žadatelům možnost podat žádost na nová témata a možnost čerpání dotací bude v některých programech rozšířena. „Zatímco v roce 2015 byl grantový program Naše škola zaměřen na modernizaci mateřských  škol, v novém roce bude podpora směřována na základní školy. Tato změna vychází z posunu silných ročníků dětí na základních školách, kdy tento babyboom v mateřských školách už postupně odeznívá,“ vysvětluje Vladimír Novotný a poukazuje na další změny. V případě grantového programu Bezpečná silnice bude možno žádat také na budování zastávek veřejné linkové dopravy, v rámci grantového programu Čistá voda bude možné nově získat dotaci na projektové dokumentace ve vazbě na opatření proti suchu, grantový program Rozvoj vesnice bude zaměřen stejně jako v roce 2014 na opravy místních komunikací a po roce bude opět vyhlášen grant Edice Vysočiny na podporu vydávání publikací o významných osobnostech, historických událostech a kulturním dědictví Kraje Vysočina.

 

Nejštědřejší grantové programy Fondu Vysočiny v roce 2016

GP Rozvoj podnikatelů – 10 miliónů korun

GP Čistá voda 2016 – 6,2 miliónů korun

GP Rozvoj vesnice 2016 a GP Naše škola 2016 – 3,8 miliónů korun

 

Od roku 2002 rozdělil Kraj Vysočina v grantech prostřednictvím Fondu Vysočiny více jak 770 miliónů korun.


  • Více informací Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.12.2015 / 8.12.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies