Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Budoucí dotace na sociální projekty

V pátek 4. prosince 2015 se v sídle Kraje Vysočina sešli zástupci obcí a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na semináři o aktuálních možnostech financování rozvojových projektů v oblasti sociálních věcí, kde diskutovali zejména o probíhajících a připravovaných výzvách v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.
 

 
 

Pod záštitou Petra Krčála, člena Rady Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky a předsedy pracovní skupiny „Zdravotnictví a sociální oblast“ při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina, proběhl 4. prosince 2015 v sídle Kraje Vysočina seminář k Operačnímu programu Zaměstnanost 2014 – 2020, určený pro zástupce obcí.

 

Zástupci řídícího orgánu – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Odboru podpory projektů – zde představili zaměření, cíle a jednotlivé investiční priority programu. Pohovořili o probíhajících i připravovaných výzvách k předkládání projektů, s důrazem na výzvy, kde jsou obce způsobilými žadateli, a zodpověděli četné dotazy zástupců obcí k možnostem a konkrétním podmínkám čerpání.

 

Seminář je jedním z výstupů činnosti pracovní skupiny „Zdravotnictví a sociální oblast“, poradního orgánu Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.

 

„Smyslem činnosti naší pracovní skupiny je především doporučovat priority za oblast zdravotnictví a sociálních věcí do výzev operačních programů tak, abychom mohli realizovat projekty, které řeší potřeby Vysočiny. Proto velmi oceňuji spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, díky které můžeme partnerům v regionu zajistit dostatek informací ke kvalitní přípravě jejich projektů,“ uvedl Petr Krčál.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.12.2015 / 7.12.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies