Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina a ZŠ Demlova Jihlava přibližují generace

Kraj Vysočina a ZŠ Demlova Jihlava přibližují generace
Kraj Vysočina společně se Základní školou Demlova Jihlava zahájili spolupráci, jejímž cílem je sbližování generací. „Spočívá v pravidelných návštěvách žáků školy v Domově Ždírec a navázání společného kontaktu s jeho obyvateli. Dochází tak k rozvoji mezigenerační spolupráce, která se stane čím dál důležitějším prvkem. Nepochybuji o oboustranném přínosu,“ komentuje radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky Petr Krčál. Návštěvy budou probíhat v měsíčních intervalech, první z nich se uskutečnila na konci listopadu.
 

 
 

„Převažují pozitivní ohlasy, a to jak ze strany dětí, tak jejich rodičů. S nápadem přišla paní učitelka Martina Varhaníková. Jde o aktivitu, která vedle plánů vzdělávání rozšiřuje také rozhled a zkušenosti našich žáků,“ říká ředitel ZŠ Demlova Zdeněk Nosek.


První návštěva, které se zúčastnilo 25 žáků třetí třídy, byla takříkajíc oťukávací. Spočívala ve vzájemném představení a sbližování. „Téměř 14 dní jsme vytvářeli konečnou podobu naší prezentace, která je v současnosti vystavena v domově. Podílela se na tom celá třída. Každý z žáků má své okýnko s informací o naší škole,“ přibližuje třídní učitelka Martina Varhaníková.


„Žákům jsme ukázali, jak to chodí v domově. Na každou otázku dostali odpověď,“ doplňuje ředitelka Domova Ždírec Martina Matějková. Společný program zahrnoval výrobu vánočních ozdob, pečení cukroví či povídání u jednoho stolu.


Další návštěva je naplánována na začátek příštího roku. ZŠ Demlova spolupracuje také s geriatrickým oddělením Nemocnice Jihlava či Denním a týdenním stacionářem Jihlava.


  • Marek Homolka, odbor sociálních věcí 
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 813, e-mail: homolka.m@kr-vysocina.cz
 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 1.12.2015 / 1.12.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies