Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zasedání znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh

Region Horní Falc hostil v tomto týdnu osmý workshop znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a trh práce fungující v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) pod vedením Kraje Vysočina. Na krajském úřadě v Řezně se sešlo téměř třicet odborníků z řad hospodářských komor, úřadů práce, krajských úřadů, řemeslných nebo obchodních komor a institucí zabývajících se profesním vzděláváním a trhem práce.
 

 
 

Účastníci byli seznámeni s aktuálním děním  v ERDV a znalostní platformě. „Během roku 2015 byly za podpory Evropského regionu, v rámci této platformy, realizovány dvě studentské stáže studentů z Vysočiny  (měsíční odborná stáž v cukrářské výrobně v Řezně a exkurze týkající se designu a studia historie. Další aktuálně připravovanou aktivitou pro střední školy pod vedením Vysočiny  v rámci ERDV je vyhlášení druhého kola soutěže zaměřené na představení ERDV tentokrát na téma ERDV - turisticky zajímavá destinace, region známý i neznámý. Vyhlášení soutěže je plánováno na začátek prosince, podrobné informace budou dostupné na stránkách www.europeanregion-danube-vltava.eu  a na stránkách jednotlivých krajů a zemí. Studenti z Vysočiny mají příležitost zapojit se do mezinárodních aktivit, v rámci kterých mohou získat hodnotné ceny, ale především i navázat přátelství se studenty v našich partnerských regionech ERDV,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.


Na workshopu byla prezentována řada zajímavých příspěvků, např. projekt Průmyslové a hospodářské komory v Řezně a Plzni zaměřený na uplatnění německého jazyka v podnicích a firmách, projekt Industrial Professional týkající se zvyšování kvalifikace pro mistry a vedoucí pracovníky ve výrobě v českých podnicích, dále např.  aktivity související se začleněním znevýhodněné mládeže.


Na závěr byla pro účastníky připravena exkurze Vzdělávacího centra Řemeslnické komory Řezno, které denně navštěvuje několik set učňů a pracovníků zvyšujících si kvalifikaci na pozici odborný mistr.  Centrum nabízí studentům praktickou výuku například v oborech lešenář, lakýrník, kovář apod. ukončenou závěrečnou zkouškou.


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 27.11.2015 / 27.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies