Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Sečení trávy kolem silnic přijde ročně na desítky miliónů korun

Škarpy
Nejde jen o úpravy terénu a odstranění travních porostů, ale i o nezbytnou údržbu, která má v konkrétních úsecích vliv na bezpečnost silničního provozu. Řeč je o vysekávání a údržbě příkopů u silnic II. a III. tří v majetku Kraje Vysočina v délce 4,7 tisíce kilometrů. Kraj Vysočina se standardně stará o údržbu svahů a příkopů mimo obce, na dvojí sečení trávy kolem silnic v obcích přispívá do obecních rozpočtou formou dotací z krajského rozpočtu. „V letošním roce jsme přispěli na údržbu příkopů 85 obcím, z vyčleněného miliónu korun jsme rozdělili více než 800 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.
 

 
 

Na dotacích resp. příspěvcích na údržbu úseků mimo vozovku vyplácí Kraj Vysočina stále vyšší částky. „Obce často na tuto práci najímají spoluobčany, kteří dlouhodobě nemohou najít práci. Velice dobře funguje spolupráce obcí se zemědělskými družstvy, která údržbu provádí podle potřeb obce s ohledem na veřejné dění. Nejsou tak limitovány plánováním tras a vytížeností jednotlivých cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,“ uvedl Libor Joukl. Tyto skutečnosti budou podle něj také rozhodující pro zajišťování údržby zeleně a úprav terénů po Novém roce, kdy se budou řídit novou legislativou. Kraj bude udržovat průjezdní úsek v obdobném rozsahu jako neprůjezdní úsek a všechny pozemky ve vlastnictví kraje.

 

Údržba zeleně a úpravy terénů přišly Kraj Vysočina v roce 2013 na 24,5 miliónů korun, o rok později už sečení trávy a další aktivity kolem silnic přišly na 28 miliónů korun. Částka za rok 2015 bude podle odhadů opět o něco vyšší. „Standardně se kolem silnic II. a III. tříd provádějí dvě seče, rozhledová místa v křižovatkách a nepřehledné úseky silnic jsou udržovány častěji. Ke kosení travních porostů používá KSUSV různé druhy sekaček - traktorové ramenové, traktorové samochodné, mulčovací techniku, podsvodidlové sekačky, sekačky ramenové na vozy Mercedes Benz Unimog . Aktuálně je k dispozici 69 kusů speciální techniky,“ vyjmenoval Libor Joukl.


 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.11.2015 / 26.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze