Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ředitelé krajských úřadů jednali v Telči

Ilustrační foto
Na pozvání ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece tento týden na Vysočině v Telči jednali ředitelé krajských úřadů Jihočeského, Jihomoravského kraje a Zemského úřadu Dolního Rakouska. Každoroční plánovaná schůzka tzv. koordinačního grémia vycházejícího z dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou je věnována vyhodnocení činnosti třinácti pracovních skupin složených z odborníků zastupujících všechny partnery.
 

 
 

Z pozice koordinačního orgánu vyhodnotili ředitelé úřadů dosavadní aktivity současné spolupráce – diskutovali nad závěry práce jednotlivých pracovních skupin. „Shodli jsme se, že společný pracovní program a jeho naplňování funguje velmi dobře. Některé pracovní skupiny jsou aktivnější, což je dáno šíří témat, která v rámci spolupráce řeší, nicméně spolupráce partnerů je zcela bezproblémová. Pro všechny účastníky jednání je vždy velice cenná výměna zkušeností. Platí, že společné pracovní skupiny do budoucna více posílí výměnu příkladů dobré praxe,“ informoval ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.


Pozornost bude podle zástupců grémia do budoucna směřována především na skupinu Turistický ruch, jejíž aktivity jsou také úzce propojeny s činností pracovní skupiny fungující v rámci Euroregionu Dunaj – Vltava. Velmi aktivní a přínosná je práce skupiny Doprava, která řeší např. konkrétní projekty v oblasti přeshraničních autobusových linek. Stejně tak aktivity pracovní skupiny Zdravotnictví, kde je výstupem intenzivní spolupráce záchranných služeb. Za aktivity Vysočiny byly připomenuty společná cvičení záchranných služeb a úpravy softwaru zdravotnických operačních středisek. Platformě Ochrana před katastrofami bude doporučeno sledovat aktivity migračních nepříznivých dopadů na společnost, ač se jedná především o problematiku řešenou na úrovni vrcholných představitelů jednotlivých států. Tato skupina bude v příštím roce zasedat na Vysočině a bude se věnovat problematice a sdílení zkušeností z cvičení Black Out, které proběhlo v Jihomoravském kraji. Toto jednání by mělo proběhnout v termínu, na který je plánováno cvičení IZS Kraje Vysočina s tématem Záchrana osob z výletního plavidla na vodním díle Dalešice.


Zdeněk Kadlec také zdůraznil, že Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží nalézt ve spolupráci s Dolním Rakouskem lektora německého jazyka, který by vyučoval němčinu na středních školách zřizovaných Krajem Vysočina. Tento model, kdy rodilý mluvčí vzdělává studenty středních škol, už v kraji dobře funguje při výuce francouzského jazyka.


Do budoucna je pravděpodobné, že spolupráce dosavadních čtyř krajů bude rozšířena ještě od dva nové rakouské regiony Vídeň a Horní Rakousko a velvyslance obou států, protože o práci resp. společné výsledky celého týmu mají zájem také ambasády – česká v Rakousku i rakouská v České republice.

 

Ředitelé krajských úřadů a zemského úřadu si v rámci jednání v Telči prohlédli moderní pracoviště Akademie věd České republiky – Centrum Excelence Telč, kde realizuje výzkumné programy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Specializovaná experimentální báze je vybavená klimatickým tunelem s unikátním systémem měření klimatických vlivů na památky a technické materiály.

 

  • Zbyněk Čech, odbor sekretariátu hejtman
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: cech.z @kr-vysocina.cz
 

Ředitelé krajských úřadů jednali v Telči

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.11.2015 / 26.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies