Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekty z Vysočiny potřetí usiluji o podporu z dotačního titulu Akademie věd České republiky

Projekty z Vysočiny usilují o podporu z dotačního titulu Akademie věd České Republiky z dotačního titulu určeného pro podporu regionálního výzkumu. „Dlouhodobě podporujeme spolupráci s ústavy Akademie věd ČR a to ve všech vědních oborech neživé a živé přírody, tak i vědách humanitních a společenských. Výstupy spolupráce nacházejí praktické uplatnění například v oblasti památkové péče,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.
 

 
 

Nejaktivnější ve spolupráci s AV ČR, konkrétně s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky, je krajská příspěvková organizace Muzeum Vysočiny Jihlava. Na dvouletý projekt Konzervace dřeva z archeologických nálezů naváže v příštím roce projekt, který umožní ověřit optimálnost dosud používaného časového a tepelného režimu a rovněž umožní pokračovat ve výzkumu modelové degradace konsolidovaných dřev v různých podmínkách. „Muzeum Vysočiny Jihlava vyvinulo takzvanou vytápěnou vanu, unikátní zařízení, které využívá ke konzervaci vodou nasyceného dřeva pocházejícího z archeologických lokalit. Konzervace za pomoci chemických látek zabraňuje samovolnému poškození mokrého dřeva po jeho vyzdvižení z místa nálezu a umožňuje jeho uchování bez ztráty historické a výpovědní hodnoty,“ popisuje Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

 

V rámci projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva byly v Kraji Vysočina identifikovány historické a zaniklé lomy, ve kterých bylo odebráno více než 50 vzorků mramorů. V příštím roce budou dokončené analýzy mineralogického složení včetně kvantifikace vybraných prvků. Určování provenience bude rozšířené i o analýzu historických malt, omítek a kamenných prvků.

 

Třetím předkládaným projektem je Evropský festival filosofie ve Velkém Meziříčí. Prostřednictvím workshopů a panelových diskusí vědeckých pracovníků z řad Filosofického ústavu AV ČR budou diskutována aktuální společenská a kulturní témata. Tématem desátého ročníku festivalu, který je zařazený mezi VIP akce Kraje Vysočina, bude Svoboda a násilí. Projekt má kromě popularizace vědy sloužit také k navázání odborných kontaktů s vysokými a středními školami v kraji.


  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 25.11.2015 / 25.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies