Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zahraniční stáže přinesly jihlavské škole prestižní ocenění

Pečeť kvality
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava získala ocenění Pečeť kvality za projekt realizovaný v rámci programu Leonardo da Vinci. „Střední odborná škola služeb organizuje zahraniční stáže studentů už více než 15 let, do loňského roku to bylo v rámci programu Leonardo da Vinci, na který navázal projekt Erasmus+,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.
 

 
 

V rámci oceněného projektu absolvovalo stáž v zahraničí 43 studentů. „Vyjeli do Rakouska, Německa, Holandska, Polska a na Slovensko. Stáže se týkaly oborů agropodnikání, analýza potravin, přírodovědné lyceum, kosmetička, kadeřník, kuchař-číšník a fotograf. Jejich délka byla v rozmezí dvou až šesti týdnů a cílem bylo nejenom získání nových odborných dovedností, ale i zlepšení komunikace v cizím jazyce, poznání odlišné kulturní a společenské situace v jednotlivých zemích nebo zvýšení motivace ke vzdělávání. Velký důraz byl kladen také na to, aby se stáží mohli zúčastnit žáci ze sociálně znevýhodněných skupin,“ popsal zástupce ředitele Miroslav Šoukal.


Cílem ocenění Pečeť kvality je zhodnocení výsledků projektu a jejich využití, posouzení možnosti šíření a propagace, podpora udržitelnosti a dopadu projektu po jeho skončení a zviditelnění zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin. Posouzení provádí nezávislí hodnotitelé.


  • Miroslav Šoukal, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava 
    tel.: 567 587 414, e-mail: miroslav.soukal@ozs-ji.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 20.11.2015 / 20.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze