Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina

V tomto týdnu začala série diskusních setkání k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina a Krajskému akčnímu plánu. Šest diskusních workshopů, rozdělených podle jednotlivých témat, se postupně uskuteční ve druhé polovině listopadu. Plánované je i jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
 

 
 

Ke stávajícímu dlouhodobému záměru je možné zasílat připomínky a náměty , aktuální dokument pro Českou republiku na období 2015-2020 je k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství ČR.


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina zpracovává krajský úřad v přenesené působnosti každé čtyři roky a předkládá jej ministerstvu k vyjádření. Část týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízení zřizovaných krajem schvaluje Zastupitelstvo Kraje Vysočina.

 

Termíny setkání:

Střední a vyšší odborné školy dne 23. 11. 2015; 11.00 - 15.00 hod.; B 3.16
Další vzdělávání dne 25. 11. 2015; 8.00 - 11.00 hod.; D 2.03
Zájmové a umělecké vzdělávání dne 25. 11. 2015; 13.00 - 16.00 hod.; D 2.03
Společné jednání RRLZ a VVVZ dne 1. 12. 2015; 13:00 hod.; D 2.03


  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 19.11.2015 / 19.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies