Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Lidé s autismem mají nové domovy

Ve speciálně vybavených domácnostech v Horní Cerekvi a Kadolci, které Kraj Vysočina postavil v rámci projektů transformace sociálních služeb, najde nově domov až osmnáct dospělých lidí s diagnózou autismus. „Umístění a péče o dospělé osoby s diagnózou nezvladatelného chování je mimořádně náročná a v této podobě maximálně respektující individuální potřeby klientů v Kraji Vysočina dosud chyběla,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.
 

 
 

Domov resp. nová domácnost v Horní Cerekvi a Kadolci poskytuje komunitního bydlení. Cíleně je určeno pro osoby, které díky svým schopnostem a přípravě mohou žít mnohem plnohodnotnější život v běžných podmínkách rodinného domku. Díky maximálnímu respektování jejich soukromí a individuální přípravě denního režimu mají šanci vypořádat se se svým handicapem. Terapeutické prostory těchto domácností mají k dispozici speciální a oddělené aklimatizační prostory, které slouží jako místo pro přirozené vybití agrese.

 

Provoz těchto šesti domácností pro dospělé klienty s autismem je financován Krajem Vysočina, servis zajišťují Domov Kamélie v Křižanově a Domov Jeřabina v Pelhřimově. „Speciální domácnosti pro minimální počet obyvatel respektují potřeby klientů, jejichž změny v chování a zhoršování stavu mohou být odrazem nevhodného prostředí a  častých i nepatrných změn, narušením zvyklostí a běžného denního režimu. Důležité je zajištění nabídky aktivizačních činností, případně pracovního uplatnění. U lidí s diagnózou autismu a problémového chování je nezbytné upravovat prostředí jejich potřebám a nesnažit se je přizpůsobit tomu, co už máme,“ upozorňuje Petr Krčál.

„Kraj Vysočina do budoucna bude i nadále mapovat potřebnost a také poptávku po této konkrétní službě – pobytovou službu pro dospělé klienty s autismem. Není vyloučeno, že nové avšak vzhledem k charakteru diagnózy vždy malé kapacity vzniknou například ve spolupráci s Domovem ve Zboží. Péče o dospělé s touto diagnózou nyní prochází změnami na celém území České republiky a Vysočinu lze v tomto směru považovat za průkopnický kraj,“ říká Petr Krčál.

 

Speciální kapitolou v péči o autisty jsou děti. V raném věku jsou o ně schopni pečovat rodiny. S obrovským nasazením a obětováním veškerého volného času péči poskytují rodiny, kterým pomáhají neziskové organizace a školská zařízení. Pouze případy, kdy rodina dítěte s mentálním a kombinovaným hendikepem je na vše sama nebo z jakéhokoli důvodu na péči nestačí, pomáhá Domov Kopretina v Černovicích. Zde je k dispozici zhruba 50 míst pro děti a mládež do 18 let a kapacita se jeví jako dostačující. „Ale i u této kategorie budeme dále vyhodnocovat potřebnost speciálních podmínek a nezbytnost případné koncepční změny v poskytovaných službách,“ uzavírá Petr Krčál.

 

O dospělé autistické osoby se na Vysočině starají převážně v domovech pro osoby se zdravotním postižením, ale specializovaná pracoviště jsou zatím k dispozici při Domově Kamélie Křižanov, při Domově Jeřabina Pelhřimov a nabízí je sdružení Apla Vysočina. O dětské případy s kombinovaným postižením v režimu pobytové péče se starají v Černovicích, ale zatím tam nebyla vyčleněna specializovaná jednotka pro předmětné onemocnění.

 

Z hlediska vývoje společnosti považujeme téma pomoci lidem s autismem za důležité a nové domácnosti jsou první v řadě připravovaných koncepčních opatření.

 

Co je autismus

Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a  komunikace, která ovlivňuje mnohé oblasti života a navenek se projevuje nestandardním chováním. Vývoj dítěte je narušen zejména v oblasti slovní a mimoslovní komunikace, vztahů s lidmi, vnímání a představivosti. Nicméně manifestace projevů i v rámci jedné diagnostické kategorie může být velmi různorodá. Modelový příklad člověka s diagnózou poruchy autistického spektra neexistuje. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život.  Nicméně u všech lidí s touto didiagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující.


  • tisk@kr-vysocina.cz
  • Více informací Jiří Bína, odbor sociálních věcí, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.11.2015 / 19.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze