Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podzimní práce v přírodních památkách a rezervacích v Kraji Vysočina vrcholí

V přírodních památkách a rezervacích na území Kraje Vysočina v těchto dnech vrcholí opatření na podporu celé řady zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, případně i dalších cenných druhů. "Tato opatření jsou každoročně z velké části realizována za finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina a probíhají po celý rok, tedy od časného jara do pozdního podzimu," popisuje Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.
 

 
 

Na podzim v těchto územích vrcholí práce, které nelze provádět celoročně z důvodů respektování biologických nároků některých druhů (např. omezení v době hnízdění ptactva, v období rozmnožování obojživelníků), ale ani z časových a organizačních důvodů. „V letních měsících totiž probíhá pravidelné kosení na nejcennějších plochách, které je třeba správně načasovat a rozfázovat,“ vysvětluje radní Chlád. Na některých plochách je třeba uskutečnit časné a někdy opakované kosení z důvodu potlačení expanzních druhů, naopak pro některé rostlinné druhy je nežádoucí brzké posečení před dosažením zralosti semen. Kosení je také na řadě míst závislé na potřebě ponechání některých rostlin pro určitý druh hmyzu (živné rostliny).


"Podzimní práce spočívají především ve vyřezávkách a probírkách dřevin, které je třeba realizovat za účelem prosvětlení a proslunění vodní hladiny, prosvětlení botanicky cenných ploch, k podpoře zapojení určitého druhu, snahou může být i zamezení okyselování, zmlazování a podobně," doplňuje krajský radní.


Na řadu přichází rovněž asanační, tedy „ozdravné“ kosení.  Jedná se o kosení na plochách, které byly dlouhodobě nebo doposud nekosené, jsou tedy značně degradované, ale u kterých je ještě předpoklad pro zlepšení jejich stavu. Zastavením sukcesních pochodů dojde ke změně konkurenceschopnosti ve prospěch cennějších rostlinných druhů. „Asanačním kosením se napomáhá také tam, kde je třeba plochu pouze vyčistit z důvodu vytvoření vhodného suchozemského biotopu pro některé druhy obojživelníků“ dodává Zdeněk Chlád.


  • Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 13.11.2015 / 13.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze