Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál : Nová strategie bude prosazovat aktivní mezigenerační spolupráci

Petr Krčál
Aktivní seniorská politika je spojena s demografickým fenoménem stárnutí populace a týká se i Kraje Vysočina, který na ni reaguje přípravou nového strategického dokumentu Koncepce rodinné a seniorské politiky. Aktualizace a rozšíření tohoto zásadního materiálu, který má být dokončen v únoru 2016, vzniká v Kraji Vysočina za podpory seniorských organizací působících v regionu. Spolupráci přislíbila i rodinná a mateřská centra, která Kraj Vysočina intenzivně podporuje. Aktualizace tohoto dokumentu má za cíl výraznou podporu mezigenerační spolupráce a také stanovení nového zásadního směřování podpory mladých rodin a seniorů v Kraji Vysočina.
 

 
 

„Obyvatelstvo České republiky stejně jako v jiných zemích stárne a blíží se k fázi, kdy v něm budou lidé nad 65 let tvořit téměř jednu čtvrtinu populace.  V rámci aktivního stárnutí se postupně i v kraji nastavují nové parametry v oblasti bydlení, vzdělávání, sociálních služeb, zdravotnictví, a nebo technické infrastruktury. Roli bude hrát i politika zaměstnanosti,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociální a prorodinné politiky Petr Krčál.


V Kraji Vysočina se trvale projevuje proces stárnutí obyvatelstva ovlivňovaný dlouhodobě klesající porodností a rostoucím věkem dožití a migrací obyvatelstva. "Vysočina se intenzivně zabývá rozvojem podmínek pro aktivní trávení volného času seniorů. V současné době se k projektu Senior karet hlásí více jak 24 000 lidí starších padesáti let. Držitelé těchto karet využívají zejména volnočasové aktivity a služby v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Slevy v jednotlivých oblastech nabízí více jak osm set organizací," doplňuje Krčál a dodává, že v kraji je velmi dobrá nabídka sociálních služeb pro jednotlivé sociální skupiny obyvatel a také dobrá zdravotní péče. "Například výdaje na terénní pečovatelskou službu bylo v Kraji vynaloženo  přes 130 milionů korun. Kraj bude řešit také výstavbu nových lůžkových kapacit v domovech pro seniory. Zejména pak v Havlíčkové Brodě, Žďáru nad Sázavou a nebo Telči," vypočítává krajský radní.


Nová strategie by měla také sjednotit všechny tyto aktivity a podpořit například rozvoj nových domů s pečovatelskou službou a nebo aktivní rodinnou politiku.


  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 13.11.2015 / 13.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze