Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina finančně podporuje pilotní projekt domácí hospicové péče

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo poskytnutí dotace ve výši více než 1,2 miliónu korun pro Diecézní charitu Brno resp. jí zřizovanou Oblastní charitu Třebíč na dofinancování zkušebního provozu Domácí hospicové péče. Jako jediné zařízení v kraji figuruje mezi sedmi celorepublikově vybranými, které se podílejí na pilotním nastavování modelu financování mobilních hospiců a případné úhrady ze zdravotního pojištění za péči. „Na této péči se pilotně svými úhradami podílí také VZP s cílem ověřit možnost jejího fungování a budoucího ekonomického zabezpečení této péče. S podporou VZP by bylo snazší mobilní specializovanou paliativní péči rozvíjet cíleně i v ostatních okresech Kraje Vysočina,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.
 

 
 

Pilotní projekt Oblastní charita Třebíč ověřuje ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč. Nemocnice se může podílet na provozu mobilní paliativní péče ve standardní i pohotovostní době, vytipovává lékaře pro domácí hospic.  „Je ideálním partnerem, který je schopen nabídnout vhodné řešení v kombinaci domácí péče s ambulantní a nemocniční lůžkové paliativní péče. V současné době disponuje 104 lůžky dlouhodobé péče a pěti lůžky dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Paliativní péče je prováděna operativně,“ zmínil konkrétní příklad Petr Krčál.


Domácí hospicová péče je prozatím poskytována bez příspěvku zdravotních pojišťoven. V hrazených položkách zatím nefiguruje 24hodinová pohotovost lékařů a sester ani jejich návštěvy u pacientů doma. Pojišťovny hradí maximálně hodinu péče sestry. Mimořádně uhradí tuto návštěvu třikrát za den. Tuto praxi by mohl pomoci změnit výsledek tohoto pilotního projektu, který potrvá do konce února 2016. V případě projektu kofinancovaného Krajem Vysočina bude péče poskytnuta 38 klientům v režimu nepřetržitého dohledu dle závažnosti příznaků nemoci.


Kraj Vysočina na zajištění paliativní (hospicové) péče vynakládá ročně 7 až 10 miliónů korun. V současné době nemocnice zřizované krajem disponují 18 lůžky paliativní péče.


 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 10.11.2015 / 10.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze