Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Slavnostní otevření úpravny vody Mostiště

Úpravna vody Mostiště
Tento týden byla slavnostně otevřena po celkové rekonstrukci a modernizaci úpravna vody Mostiště. Z úpravny vody, která je v provozu už více než 50 let, je pitná voda následně distribuovaná do desítek měst a obcí v okresech Žďár nad Sázavou a Třebíč. „Tato úpravna vody slouží k úpravě surové povrchové vody odebírané z blízké vodárenské nádrže Mostiště. Vodárenská nádrž na řece Oslavě je schopna v zásobním prostoru akumulovat cca 11 mil. m3 povrchové vody,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád, který se předání úpravny osobně účastnil.
 

 
 

Náklady na rozsáhlou rekonstrukci úpravny vody Mostiště, která byla provedena v letech 2012 – 2014, dosáhly téměř 490 mil. Kč. Realizace se podařila zejména díky dotaci Evropské unie, která činila 85 % nákladů. Vlastníkem úpravny je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a provozovatelem VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou.


Nyní bude povrchová voda z vodárenské nádrže čištěna nikoliv ve dvou ale ve více než třech stupních úpravy. Součástí stavby byla mimo jiné i rekonstrukce výtlačného řadu z ÚV Mostiště do vodojemu Vídeň, včetně vlastního vodojemu Vídeň. Úpravna vody je schopna vyrobit až 200 l/s upravené (pitné) vody.


„Vodárenská nádrž Mostiště patří k nejvýznamnějším vodním nádržím na území Kraje Vysočina. Bohužel kvalita neupravené povrchové vody v této nádrži z důvodu značných aktivit a osídlení v jejím povodí není nejlepší a je ovlivněna eutrofizací. Nyní po nákladné rekonstrukci úpravny vody Mostiště bude povrchová voda čištěná na základě nejmodernějších technologií. Následně bude více jak 80 tisícům obyvatel ve dvou okresech našeho kraje přiváděna mnohem kvalitnější pitná voda“ uvedl Zdeněk Chlád.


 

Slavnostní otevření úpravny vody Mostiště

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.11.2015 / 5.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze