Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nová bezplatná služba pro stavebníky

Kraj Vysočina zřídil pro občany, kteří plánují výstavbu na území Kraje Vysočina, novou bezplatnou on-line službu e-Utility Report. Tato aplikace výrazně zjednoduší proces vyjadřování k existenci technické infrastruktury v rámci stavebního nebo územního řízení a ušetří čas i finanční prostředky stavebníků. „Služba umožňuje hromadné podání žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury všem dotčeným vlastníkům a provozovatelům technických sítí v místě plánované stavby na celém území Kraje Vysočina,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Vstup do aplikace e-Utility Report naleznete na http://vyjadreni.kr-vysocina.cz, odkaz na vstup do aplikace na webových stránkách www.kr-vysocina.cz.


"Pokud to jednotliví vlastníci nebo provozovatelé technických sítí umožňují, webová aplikace zajistí předání žádostí elektronickou cestou. Pro subjekty, které elektronické žádosti nepřijímají, služba vygeneruje PDF soubory žádostí, které je možno vytisknout a odeslat poštou, nebo předat osobně. Vygenerované žádosti jsou v souladu s platnou legislativou ČR a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření, které je vyžadováno stavebními úřady zejména při stavebním řízení dle stavebního zákona," popsal výhody radní Kraje Vysočina po oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.11.2015 / 3.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze