Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zdravotní skupina bude hledat priority v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí

Na konci října poprvé zasedla pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální oblast při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina. Odborníci na problematiku zdravotnictví a sociální oblast diskutovali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o aktuálních možnostech financování rozvojových projektů v novém programovém období 2014 – 2020, zejména o vyhlášených a připravovaných výzvách v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.
 

 
 

 

Pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální oblast vznikla jako jeden z poradních orgánů tzv. Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále též „RSK“), regionální partnerské platformy, která se v programovém období 2014 – 2020 podílí na naplňování principů územní dimenze v rámci operačních programů.

 

„Klíčovým úkolem naší pracovní skupiny bude především doporučovat priority za oblast zdravotnictví a sociálních věcí do připravovaných výzev operačních programů a navrhovat nové projektové záměry k řešení potřeb Vysočiny v této oblasti,“ přiblížil Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky a zároveň předseda této pracovní skupiny.

 

V průběhu jednání zazněly aktuální informace o činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina a o zpracování tzv. Regionálního akčního plánu, na základě kterého by RSK měla dávat doporučení řídícím orgánům operačních programů k zacílení výzev.

 

„Věřím, že aktivní činnost naší pracovní skupiny v úzké spolupráci s řídícími orgány operačních programů přispěje k efektivnímu čerpání evropských prostředků pro řešení potřeb našeho regionu v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí,“ doplnil Petr Krčál.

 

Na jednání pracovní skupiny navázal seminář k novému Operačnímu programu  Zaměstnanost 2014 – 2020, určený pro zájemce o financování nových rozvojových projektů v sociální oblasti. Zástupkyně řídícího orgánu – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zde představily aktuálně vyhlášené a připravované výzvy v jednotlivých prioritních osách Operačního programu Zaměstnanost a zodpovídaly dotazy potenciálních žadatelů z regionu k možnostem a podmínkám čerpání finančních prostředků.


  • Lenka Matoušková, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 549, e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 3.11.2015 / 3.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies