Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina dokončil revitalizaci parku Domova ve Zboží

Park
V minulých týdnech byly dokončeny práce na realizaci projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží. Na projekt Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí z evropských fondů (ERDF) a ze Státního fondu životního prostředí ČR. „V rámci projektu byly revitalizovány přírodní prvky v parku areálu Domova. Park je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Za rozlehlým barokním zámkem z let 1700 – 1702 se rozprostírá menší, volně řešený přírodně-krajinářský park (celková plocha zeleně je 4,77 ha). Dnešním posláním zámku i parku je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením ve věku od 19 let k prožití smysluplného, důstojného života. K tomu měla přispět i právě dokončená revitalizace zámeckého parku.


Projekt řeší zejména ošetření 195 vzrostlých ponechávaných perspektivních stromů pro zvýšení jejich vitality a zajištění provozní bezpečnosti. Ošetřením se posílí vitalita a provozní stabilita nádherných starých stromů, tím se např. zamezí padání silných větví, které doposud ohrožovalo osoby pohybující se v parku (jak klientů Domova ve Zboží, tak návštěv z řad veřejnosti ad.). K tomu byl aplikován zdravotní řez - odstraňování suchých větví a bezpečnostní řez - zvýšení stability korun, u 33 stromů pak vázání korun - stabilizace a bezpečnostní opatření ve vysokých korunách stromů. Jeden strom byl ošetřen konzervačně (ošetření poranění).


U 111 stromů bylo nezbytné pokácení, neboť ohrožovaly provozní bezpečnost návštěvníků v areálu parku (pokácené dřeviny byly ve špatném a neperspektivním zdravotním stavu). Byl odstraněn ruderální porost na ploše 0,16 ha. Na místech pokácených stromů byl založen trávník. Vykácené stromy v parku byly nahrazeny výsadbou 26 nových stromů.

 

Celkové výdaje projektu byly ve výši 1,225 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje činí 1,075 mil. Kč. Dotace z Operačního programu životní prostředí činí 75 % způsobilých výdajů tj. 806 tis. Kč (podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj 70 %, podpora ze SFŽP ČR 5 %).

Kraj Vysočina věří, že opatření spojené zejména s provozní bezpečností a směřující k dlouhodobé perspektivě krásného parku uvítají zejména obyvatelé Domova ve Zboží, ale i návštěvníci a obyvatelé obce.


  • Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.10.2015 / 23.10.2015

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze