Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Tiskoviny Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Otokar Březina 2014

 

 
 

Hana Enderlová

Vydalo vydavatelství Togga, spol. s r.o.

Počet stran: 261

ISBN 978-80-7476-074-7

 

Kniha obsahuje materiály z mezinárodní konference Otokar Březina 2014, pořádané dne 19. 9. 2014 Společností Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a Ústavem české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vedle příspěvků z tohoto sympozia jsou zde i další statě a výběrová bibliografie za roky 2010-2014.

 

Obsah: Úvodem; Jezero jako krajinný koncept transcendence v Březinově poetice; Motivy rostlin v poezii Otokara Březiny; Funkce sakrálních motivů v poezii Otokara Březiny; „V těla svícnu nečistém“ – antická heterodoxie u Otokara Březiny; Ivan Krasko: Dnes zore… Interpretácia slovenskej symbolistickej básne s pripomenutím komparácie Krasko – Březina; Dědictví Otokara Březiny v poezii Vladimíra Holana; Březinovy neviditelné světy – pokus o psychologickou interpretaci díla Otokara Březiny; Funkce snu v poezii Otokara Březiny; Jasoň červenooký. Jak nelze popsat krásu a vůbec; Španělský překlad díla Otokara Březiny v Buenos Aires a jak k němu došlo; Otokar Březina v ruštině. O petrohradské tradici básnického překladu; Ottocarus Březina, Opera poetica; Překlady Otokara Březiny do esperanta; Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Poznámky k připravované edici; Přátelská trojice Deml-Bílek-Březina; „Ženská otázka“ v životě a díle Anny Pammrové a její odezva u Otokara Březiny; Bůh píše přímo křivými čarami aneb Příběhy v denících básníka a kněze Rudolfa Suchého; Stavba ve výši – recepce Březinova díla ve sborníku z konce 60. let; Vliv Charlese Baudelaira na utváření díla Otokara Březiny; Dodatky; Dopisy Ferdinanda Höfra Petru Holmanovi (1989-2004); Jen pro informaci a doplnění: Otokar Březina a Stříbrný kruh (2004,2015); Jen několik řádek jako poděkování a jako připomínku nedožitých devadesátých narozenin PhDr. Josefa Filipce, CSc. (21. 2. 1915–7. 4. 2001); Bohuslav Václav Lohniský – drobná vzpomínka (1978, 2015); Scénář rozhlasového pořadu – A léta běží, vážení… (František Bílek, jeho doba a přátelé); Březinovy eseje na CD; Otokar Březina -  výběrová bibliografie 2010-2014; Jmenný rejstřík.


Otokar Březina 2014

 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 20.10.2015 / 20.10.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Tiskoviny kraje > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Věstník kraje > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze