Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Unikátní výstava v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod

Stížný list.
Na letošní rok připadla řada významných výročí a mezi nimi též 600 let upálení mistra Jana Husa. Při této význačné příležitosti připravilo havlíčkobrodské muzeum výstavu věnovanou šlechtě, která připojila své pečetě pod Stížný list proti Husovu upálení. „Veřejnosti se naskýtá neobyčejná příležitost osobně si prohlédnout jedinou kopii Stížného listu v České republice a vůbec poprvé v našem regionu vystavený stříbrný kalich z Lipnice,“ zve na návštěvu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která nad výstavou převzala záštitu.
 

 
 

Výstava přibližuje počátek dramatické kapitoly naší historie, na kterém měly svůj podíl také desítky příslušníků venkovské šlechty z Posázaví a Podoubraví. Poutavou textovou část vhodně doplňují zajímavé archeologické nálezy. Hlavním exponátem je Stížný list, který je výjimečným svědkem zápasu světské a církevní moci ve středověku a patří mezi nejcennější písemné památky z dějin našeho státu. Tento velmi zajímavý dokument vyjadřuje názory české šlechty ztotožňující se s Husovým učením a odsuzující jeho upálení. Z původních osmi latinsky psaných exemplářů se dochoval jediný originál opatřený 99 přivěšenými pečetěmi signatářů, který je v současnosti uložen v Univerzitní knihovně ve skotském Edinburghu. Výstava byla v redukovanější verzi představena již v letních měsících na hradě Lipnici, neboť jedním z iniciátorů Stížného listu byl nejvyšší purkrabí pražský a pán na Lipnici, Čeněk z Vartenberka, který jako první přivěsil svou pečeť, a to právě na Lipnici.

 

Při příležitosti konání výstavy, která je přístupna do 6. prosince 2015, je možné zakoupit si za zvýhodněnou cenu publikaci Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015. Tato velmi zdařilá publikace znalce a popularizátora husitské epochy profesora Petra Čorneje a kolektivu autorů popisuje vznik Stížného listu, přičemž velká pozornost je věnována jednotlivým pečetitelům z Havlíčkobrodska a Podoubraví. Kniha získala v rámci doprovodného programu letošního 25. Podzimního knižního veletrhu Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny.

 

Stížný list.

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.10.2015 / 16.10.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze