Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Dotační řízení MPSV na rok 2016

 

 
 
Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1712/28/2015/RK schválila vyhlášení „ Výzvy k podávání ž ádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu“ na podporu poskytování sociálních služeb. 

Žádost o dotace MPSV bude vyplňována elektronicky v systému OKslužby a na jejím základě bude poskytována i dotace kraje. Z toho důvodu bude nutné v žádostech o dotace uvádět také skutečný požadavek na dotaci z rozpočtu kraje. 

Na dotace poskytované ze státního rozpočtu a na dotace z rozpočtu kraje budou uzavírány samostatné smlouvy s vlastními podmínkami uznatelnosti nákladů.   

Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 naleznete na: 
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4067432   

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a jeho aktualizaci pro rok 2016 naleznete na: 
http://www.kr-vysocina.cz/strategicke-dokumenty-kraje/ds-302531/p1=63570   

Podepsání žádosti osobním kvalifikovaným certifikátem   

Podmínkou pro podáni žádosti o dotace je instalace osobního kvalifikovaného certifikátu na PC, který bude použit k elektronickému podpisu.   Certifikát lze vyřídit na poště, nebo je možno se o zřízení obrátit na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky. Bližší informace k získání certifikátu je možno získat na odkazu: www.postsignum.cz

Kontaktní osoby, na které se můžete obracet s dotazy i se žádostí o konzultaci:          

Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, mob.: 734 694 481, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.c
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, mob.: 724 650 288, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz  
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 6.10.2015 / 6.10.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze