Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Závěrečná konference projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině

Krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty byla úspěšná
Ve středu 23. září se v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina uskuteční závěrečná konference projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině. Tematicky bude zaměřena na rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny, tedy oblasti, na které byl tříletý projekt zaměřen. „Cílem konference je seznámit účastníky s výstupy a úspěchy společného počínání, uvést příklady dobré praxe a inspirovat se zkušenostmi z těchto oblastí,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.
 

 
 

V rámci konference budou přiblíženy klíčové aktivity, které projekt zdobí. Ať už jde o zřizování a činnost kontaktních a základních Family Pointů v regionu, vyhlášení prvního ročníku soutěže Podnik přátelský rodině v Kraji Vysočina, tvorbu didaktických pomůcek a provádění rodinných auditů v organizacích zřízených Krajem Vysočina. Představen bude také aktuální a plánovaný stav politiky rovných příležitostí a slaďování práce a rodiny. Návštěvníci jistě ocení příklady dobré praxe od nás i ze zahraničí. Konference je rozdělena do pěti bloků. Začátek je v 9 hodin. Zvána je široká veřejnost včetně dětí. 


„V přilehlých prostorách bude rodičům s malými dětmi k dispozici Family Point, kde si budou moci odpočinout, pohrát si s ratolestmi v dětském koutku, nakrmit, přebalit miminko,“ popisuje asistentka projektu Stanislava Holbová.


Projekt s úplným názvem Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje zapadá do rámce koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012-2016. Podpořen byl z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Uskutečnil se ve spolupráci Kraje Vysočina, neziskové organizace Informační a poradenské centrum o.p.s., organizace Centrum pro rodinu a sociální péči a společnosti 6.SENSE s.r.o.


Operační program lidské zdroje a příležitosti
  • Marek Homolka, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 734 694 489, e-mail: Homolka.M@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 22.9.2015 / 22.9.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze